Назад

Предстои Китайският международен индустриален панаир в Шанхай


Китайски международен индустриален панаир  ще се проведе от 14 до 18 септември 2021 г. в Шанхай. CIIF е най-влиятелният панаир в индустриалния сектор в Китай и един от най-големите в Азия. Стартирал за първи път през 1999 г., CIIF включва девет тематични шоу програми, над 280 000 м2 изложбена площ и събира всяка година повече от 2500 изложители и 200 000 търговски посетители от цял свят.

Европейският павилион за МСП ще бъде единственият почетен гост на изданието на CIIF 2021. Той ще бъде посветен изключително на малки и средни предприятия от Европейския съюз и страните, участващи в програма COSME. Той ще заема площ от около 1000 м2.

Европейският павилион за МСП ще бъде домакин на около 40 целеви изложители, работещи в един от приоритетните сектори на CIIF.

Ще бъдат приемани две категории изложители:

 • МСП, чиито продукти вече присъстват в Китай, могат да участват чрез своите китайски дъщерни дружества или чрез своите китайски агенти / дистрибутори;
 • МСП, чиито продукти не са представени в Китай, но имат голям интерес към сектора, могат да участват чрез националното си посолство или търговска камара в Китай, които ще участват от името на компанията.

На всеки изложител ще бъдат предложени индивидуални щандове, а в павилиона ще има общо пространство за срещи и конференции.

Изисквания към изложителите и критерии за подбор

МСП, които се интересуват от участие в Европейския павилион за МСП, ще трябва да отговарят на следните критерии:

 • да бъдат малко или средно предприятие от ЕС
 • или страните, участващи в COSME, независимо дали вече оперират в Китай или не,
 • както и  да работят в една от следните области:
  • Чисти технологии, околна среда
  • Интелигентна енергия, енергийна ефективност и икономични технологии
  • Промишлено почистване
  • Индустриална автоматизация и роботика
  • Интелигентно, усъвършенствано производство
  • Информационни и комуникационни технологии