Назад

Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам по отношение на услугите и производството


В последните няколко години, икономическите отношения между Европейския съюз и Виетнам надхвърлиха традиционната търговия със стоки. Секторът на услугите постепенно нараства и вече представлява около 70% от брутния вътрешен продукт в Европа и 40% във Виетнам. Тази тенденция получава положителна подкрепа от споразумението за свободна търговия между двете страни, което не само предвижда отпускането на финансови средства за по-нататъшно отваряне на търговията с услуги и инвестиции в този сектор, но, също така, осигурява подобрения и по-стабилни условия за вече съществуващи инвестиции.

 Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам предлага нови възможности за инвеститорите от Европейския съюз, защото, със споразумението Виетнам допълнително либерализира пазара си на услуги, като предлага достъп извън ангажиментите си към Световната търговска организация. Това включва инвестиции в много области на сектора на услугите. Някои от тях са следните:

Бизнес услуги

Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам гарантира нова отвореност за достъп до пазара на Виетнам в различни сектори на услугите като почистване на сгради, дезинфекция, опаковъчни услуги, организиране на търговски панаири и изложби,  отдаване под наем на машини и оборудване, изследвания и развитие, технически изпитания, аналитични услуги, медицински услуги и други.

Компютърни услуги

Виетнам се ангажира в споразумението с целия сектор на компютърни услуги, което надхвърля неговите ангажименти към Световната търговска организация Ангажиментите му гарантират, че всички бъдещи технологии в компютърния сектор могат да бъдат прилагани във Виетнам и доставчиците от Европейския съюз ще имат  широк избор при предлагането на компютърни услуги в страната.

Пощенски услуги

 Виетнам се ангажира да предостави възможности за всички пощенски услуги освен извършването на куриерски услуги. Определени пощенски услуги, понастоящем, все още са монополизирани във Виетнам. Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам гарантира, че Европейският съюз ще се възползва от по-нататъшната либерализация в този сектор. Виетнам се съгласи да осигури набор от принципи за по-лоялна конкуренция, определени стандарти за лицензиране, независимост на пощенските фирми и безпристрастност към участниците на пазара. Това са важни принципи, тъй като пощенските услуги все още са запазени за държавата като универсална услуга, докато други услуги като куриерските, например, са отворени за конкуренция.

Социални услуги

 Със Споразумението за свободна търговия с Европейския съюз, Виетнам отворя своя пазар за социални услуги, като се налагат определени изисквания - 70% чуждестранен уставен капитал при регистриране на юридическото лице.

Висше образование

Благодарение на споразумението, вече е възможно предоставяне на трансгранично висше образование като услуга от доставчици от Европейския съюз. Това би позволило предоставянето на такива услуги от територията на Европейския съюз директно до потребителите във Виетнам.

Екологични услуги

 На компании от Европейския съюз вече ще бъде позволено да предоставят санитарни и подобни услуги, както и услуги, свързани с опазване на природата и околната среда. Това ще може да бъде осъществявано, без ограничения, на трансгранична основа или чрез установяване във Виетнам.

Дистрибуторски услуги

Пет години от влизането в сила на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам, Виетнам ще премахне напълно теста за „икономическа потребност“ за обектите за търговия на дребно. Виетнам подписа споразумение относно специфичните си ангажименти към дистрибуторските услуги на вина и спиртни напитки, което гарантира, че поетите ангажименти в Общото споразумение за търговия с услуги няма да се прилага по вреден начин за доставчиците  на вина и спиртни напитки от Европейския съюз.

Финансови услуги

В банковото дело, в рамките на 5 години от влизането в сила на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам, банки от Европейския съюз ще могат да инвестират до 49% (за разлика от досегашните 30%) в акции в търговски банки във Виетнам. На инвеститорите от Европейския съюз се разрешава прехвърляне на трансгранична финансова информация и обработка на финансови данни, както и консултации за доставки и други спомагателни финансови услуги.

По отношение на застраховането, със споразумението става възможно вече осъществяването на трансгранична цесия. Инвеститори от Европейския съюз ще могат да предоставят във Виетнам здравноосигурителни услуги и да отворят клонове за осигуряване на презастраховане.

В областта на търговията с ценни книжа, инвеститорите от Европейския съюз ще могат да предоставят трансгранични услуги за обработка на финансови данни и трансгранично консултиране, посредничество и други спомагателни услуги, свързани с ценни книжа. Ще могат да извършват във Виетнам услуги, свързани с търговия с ценни книжа за собствена сметка или за сметка на свои клиенти.  

Виетнам се ангажира със споразумението да гарантира спазването на международно приетите стандарти за регулиране и надзор в сектора на финансовите услуги и за борба с укриването на данъци на своята територия. Ще прилага набор от принципи за прозрачност и неискриминация, и ще позволи на доставчиците от Европейския съюз да предоставят всяка нова финансова услуга, да прехвърлят по електронен път или по друг начин информация за обработка на данни във и извън Виетнам.

Услуги за морски транспорт

Виетнам либерализира със споразумението морския товарен транспорт и предлага по-добри условия за инвеститори от Европейския съюз при създаване на компании във Виетнам за предоставяне на тези услуги. Виетнам либерализира също и поддръжката и ремонта на плавателни съдове. Освен това, на европейските инвеститори ще бъде вече разрешено да извършват услуги като морска агенции и мениджъри от Европейския съюз ще могат да работят в тях. Европейски компании ще могат вече също да изграждат контейнерни складове, да извършват складови услуги, да обработват морски товари и да обслужват контейнери. Фирми от Европейския съюз ще могат да предоставят услуги за съхранение и складиране без никакви ограничения. Могат да създават  предприятия с местни партньори.

Услуги за въздушен транспорт

Виетнам се ангажира със споразумението да разреши на  инвеститори от Европейския съюз да осигурят услуги по наземно обслужване на въздушния транспорт и услуги за сервиране на храна по време на полет.

Телекомуникации

Според Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам, инвеститорите от Европейския съюз могат да предоставят във Виетнам всякакъв вид телекомуникационни услуги и да създават в тази област съвместни предприятия с местни партньори. Те могат вече да създават във Виетнам компании със 100% свой капитал, които да предоставят интернет услуги. Такъв достъп до пазара е съчетан със значителни регулаторни изисквания,  при които европейските фирми ще бъдат третирани на равна основа с местните доставчици.

Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам предвижда предоставяне на по-голям достъп до виетнамския пазар на европейски инвеститори и създаване на възможности за развиване на производство във Виетнам.

Със споразумението се облекчават досегашните ограничения в следните сектори:

- Хранителни продукти и напитки, включително преработката на риба и продукти от аквакултури;

- Торове и азотни композити;

- Гуми, ръкавици и изделия от пластмаса;

- Керамика.

При производството на машини, са премахнати ограниченията за  морски двигатели, машини с общо предназначение, селскостопански машини, домакински уреди и велосипеди.

Ограниченията за производството на стъкла за строителството,  глинени тухли и циментови изделия се намаляват със споразумението.

Споразумението разрешава вече издаването на лицензи за производство на безалкохолни напитки от европейски фирми във Виетнам.