Назад

Посещение на Посланика на Република Ирландия в Бургаската ТПП


Посланикът на Ирландия Н.Пр. г-жа Мартина Фийни проведе среща с председателя на БсТПП инж. Цанко Иванов. Това бе първото посещение на г-жа Фийни в Бургас от началото на мандата й в България през октомври 2020 г.

Прегледът на стокообмена между двете страни показа, че делът на Ирландия във външната ни търговия е под един процент. Като основни икономически сектори от интерес за ирландските бизнесмени в България посланикът посочи бек офис услугите, финансовите и информационните технологии, вноса на високо качествени млечни продукти и говеждо месо.

Председателят на Бургаската палата изрази увереност, че търговско-икономическите отношения имат потенциал за развитие. Той подчерта, че Палатата е готова да окаже съдействие на заинтересовани ирландски инвеститори за подбор на подходящи партньори в Бургас.

Туристическите потоци и от двете страни са в трайна възходяща тенденция с изключение на предходната 2020 г. поради пандемията от Ковид-19.

По отношение на студентския обмен Нейно Превъзходителство заяви, че българите са добре дошли в Ирландия и могат да се обучават там без такси, при същите условия, както и местните граждани. Госпожа Фийни посочи още, че понастоящем голям брой ирландски студенти следват в български университети, които предлагат обучение на английски език. Срещата приключи с ангажимент БсТПП да сведе тази информация до ректорите на двете висши учебни заведения в Бургас за проучване на възможността за привличане на ирландски студенти в морския град.