Назад

Публична консултация относно политиката на ЕИБ за транспортното кредитиранеБългарска търговско-промишлена палата информира своите членове и партньори, че в периода от 26 юли до 29 октомври 2021г. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) провежда публични консултации относно преразглеждането на политиката на ЕИБ за транспортно кредитиране.

Всеки, който желае, може да се включи в обществените консултации, като попълни публикувания на сайта на ЕИБ въпросник, в който са включени въпроси, свързани с Политиката за кредитиране на транспорта. Работният документ по време на консултациите е озаглавен "Пътят напред — инвестиране в по-чиста и по-интелигентна транспортна система". В него се очертават новите съображения, които ЕИБ е изложила по отношение на транспортния сектор и до каква степен те са в съответствие с пътната карта на групата на ЕИБ за изменение на климата. Краен срок за изпращане на предложенията е 29 октомври 2021 г.

Българска търговско-промишлена палата ще информира допълнително своите членове за хода на консултациите и резултатите от тях.

Public consultation on the revision of the EIB’s Transport Lending Policy - European Investment Bank - Citizen Space - Работният документ "Пътят напред — инвестиране в по-чиста и по-интелигентна транспортна система"

https://consult.eib.org/consultation/tlp-2021-en/ - Въпросник