Назад

Innovation Capital започва есенната си акселераторска програма за стартъпи


Innovation Capital, фонд мениджър за рисков капитал към Фонда на фондовете, има за цел да привлече стартъпи в областта на бързооборотните потребителски стоки (FMCG). Стартъпи от цяла България и от страни в ЕС могат да кандидатстват в акселераторската програма XLRadar Consumer Goods 2021 до 06.09.2021 г.

Програмата представлява несравнима възможност за стартъпите да се развият на FMCG пазарите в България и ЕС.

FMCG пазара включва краткотрайни стоки като: преработени храни; готови за консумация храни; безалкохолни напитки; печива; свежи, замразени и сухи храни; хранителни добавки и лекарства без рецепта; почистващи продукти; козметични продукти и офис консумативи.

XLRadar Consumer Goods 2021 ще предложи на най-креативните стартъпи и на най-вдъхновяващите предприемачи 30-дневна интензивна акселераторска програма в рамките на която, подпомагани от професионални ментори в областта на FMCG, бизнес администрация, финанси и счетоводство, контролинг, бизнес моделиране, управление на проекти и други, екипите ще трябва да развият своята бизнес концепция и да се подготвят за представянето й пред професионални инвеститори. Програмата включва още: безплатно офис споделено пространство, съвременна R&D lab и производствена база за FMCG – food, вход към пазара в България, менторски сесии от основателите на успешни FMCG компании, покорили и международните пазари, и много други.

Сред специализираните FMCG ментори в програмата са: Калин Класанов от RooBar и Rocket Food; Николай Тодоров от Delishu, Горан Досев от Zeleo и Furisto. Те са в основата на изграждането и управлението на FMCG food Hub в град София, който е основен партньор на XLRadar Consumer Goods 2021.

Акселерационната програма XLRadar Consumer Goods 2021 ще се проведе в стартъп лабораторията на Innovation Capital в София.

Най-добрите 10 стартъпи, избрани от журито на Инвеститорския ден, ще получат инвестиция в размер от 25 000 евро, а най-успешните три сред тях ще могат да получат допълнителна инвестиция до 100 000 евро в рамките на следващите 12 месеца. Допълнително към инвестицията, по време на програмата предприемачите ще имат на разположение специализирана инфраструктура (R&D център, споделен производствен цех, достъп до дистрибуторска и магазинна мрежа) и услуги с добавена стойност (FMCG CRM, споделено работно пространство, маркетинг, изграждане на уебсайт, счетоводство, отчетност и други), което ще им даде пълен набор от инструменти да стигнат максимално бързо до пазара.

За да кандидатствате по програмата, компанията ви трябва да е с история до три години, като се допуска и кандидатстване с новоучредена компания или дори само с добре обоснована бизнес идея с ангажиран екип и отдаденост на проекта. Предприемачите трябва да вярват в себе си, да познават отлично FMCG пазара и да имат смели идеи и амбиция да ги реализират.

Акселерационната програма XLRadar започна работа за първи път през 2020 г., като цели да промотира развитието на отворената предприемаческа екосистема в България и да спомогне за развитието на България като водеща дестинация за стартъп и бизнес хъб в региона.

До момента в акселераторската програма кандидатстваха над 200 стартъпи, като над 60 от тях преминаха през акселерация и 12 получиха инвестиции за над 350 000 евро. Няколко от тези стартъпи чрез програмата XLRadar направиха и следващи рундове на инвестиции.

За допълнителна информация и за кандидатстване за XLRadar Consumer Goods 2021, посетете: https://www.innovationcapital.bg/xlradarcg

„Иновейшън Кепитъл“ АД е фонд мениджър, управляващ фонд за рисков капитал в размер на 21.1 милиона евро за дялово и квази-дялово финансиране. Избран е като фонд мениджър от Фонд на фондовете („ФМФИБ“ ЕАД) да управлява ресурс от 19.3 млн. евро по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и допълнителен капитал от независими частни инвеститори в размер на 1.8 млн. евро.

Иновейшън Кепитъл Фонд КДА с основен инвеститор Фонд на фондовете има инвестиции в над 70 компании на обща стойност над 6 млн. евро. Общият брой на заетите лица в тези компании е над 160.