Назад

Информация от Търговския регистър при БТПП


КОМПАНИИ
 
По: От дата: 25.07.2022, До дата: 29.07.2022
Брой: 1 от 44356
 
1. Номер в БТПП: 0000206996
ВИКИ 777 (VIKI 777)
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Сфера на дейност: услуги
Дейности за бизнес контакти:
93.293.29 - Други дейности, свързани с развлечения и отдих - организация на заснемане на кинопродукти
 
 
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА
 
По: От дата: 25.07.2022, До дата: 29.07.2022
Брой: 14 от 10789
1. ДИ АУЕЙ ГРУП ЛТД (THE AWAY GROUP LTD)
Номер в БТПП: 0000207004
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Обединено Кралство
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги, търговия
Области за делови контакти на представителството:
маркетинг и продажби
 
2. ЕТС ЕЛЕКТРОМЕКАНИК ТААХХЮТ ИНШААТ САНАЙИ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (ETS ELEKTROMEKANIK TAAHHUT INSAAT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI)
Номер в БТПП: 0000207013
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Турция
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
поддръжка и ремонт на отоплителни, вентилационни, охладителни и климатични системи на сгради и други строителни обекти
 
3. ИНФРА (INFRA)
Номер в БТПП: 0000207039
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
проучване и анализ на енергийния пазар в България с цел идентифициране на необходимостта от технологията на ИНФРА ООД; търсене и консултиране на потенциални партньори за внедряване на технологията ИНФРА ООД; създаване на положителна репутация на ИНФРА ООД
 
4. МЕМАР ПАРТО ПАРСИАН КО. (MEMAR PARTO PARSIAN CO.)
Номер в БТПП: 0000207009
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Ислямска република Иран
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
консултантски услуги за проектиране, надзор и техническо инженерно изпълнение в областта на строителство и индустрия
 
5. НАРЕКС РОЛЛ (NAREX ROLL)
Номер в БТПП: 0000206995
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Чешка република
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: производство, търговия
Области за делови контакти на представителството:
производство и продажба на металургични и хардуерни продукти
 
6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВОГО И НАЛОГОВОГО ПРАВА (NAUCHNO-ISSLEDOVATELSKIJ INSTITUT FINANSOVOGO I NALOGOVOGO PRAVA)
Номер в БТПП: 0000206998
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Казахстан
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
консултации по търговски дейности и управление
научни изследвания и разработки
 
7. НПС ЕНТЪРПРАЙЗ ЛИМИТИД (NPS ENTERPRISE LIMITED)
Номер в БТПП: 0000207012
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Обединено Кралство
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
финансов мениджмънт; консултантски услуги
 
8. ОРТОМИР (ORTOMIR)
Номер в БТПП: 0000207023
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: производство, търговия
Области за делови контакти на представителството:
производство на обувки; търговия на едро с текстил и галантерия
 
9. ПАПЕН ГАРАЖ ЕлЕлСи (PAPIN GARAGE LLC)
Номер в БТПП: 0000206984
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Съединени американски щати
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
тунинг и поддръжка на луксозни автомобили
 
10. РООСПОЛИПЛАСТ (ROOSPOLIPLAST)
Номер в БТПП: 0000207025
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: производство, търговия
Области за делови контакти на представителството:
производство на пластмаси и синтетични смоли в първични форми
 
11. СМАРТИ САЛЮШЪНС ТЕХНОЛОДЖИКАЛ ГЛОБЪЛС (SMARTII SOLUCIONES TECNOLOGICAS GLOBALES)
Номер в БТПП: 0000207018
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Испания
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
рекламна дейност /рекламен и индустриален дизайн/
IT услуги /позициониране и управление на уеб страници, соц.услуги и др. кампании за задържане на клиенти на нац. и международно ниво/
консултантски и технологичен маркетинг в телекомуникациите, компютърните и инф. системи и съвети, внедряване и поддръжка
 
12. ТУРХАН СААТЧЪОГЛУ ОПТИК, СААТ ПАЗАРЛАМА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (TURHAN SAATCIOGLU OPTIK, SAAT PAZARLAMA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI)
Номер в БТПП: 0000206987
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Турция
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги, търговия
Области за делови контакти на представителството:
търговия на дребно с очила, контактни лещи, стъкла за очила и др. (услуги, предлагани в оптика)
 
13. ТЦС МАРБЕЛ (TCS MARBEL)
Номер в БТПП: 0000207000
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги, търговия
Области за делови контакти на представителството:
разработване на компютърно програмно осигуряване; търговия на едро с битови електроуреди; консултантска дейност в сферата на комютърни технологии
 
14. ФИНСТРУМЕНТ (FINSTRUMENT)
Номер в БТПП: 0000206992
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Полша
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
дейност в сферата на информационните технологии