Назад

БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО


11.08.22.01 BC СЪРБИЯ

Покана за участие в публичен търг с наддаване за придобиване на фалиралото сръбско дружество „Зърно промет“. В Службата по търговско-икономически въпроси (СТИВ) на Република България в Република Сърбия е постъпила покана от синдик Джордже Зечевич към български компании, които биха били заинтересовани да участват в публичен търг с наддаване за придобиване на фалиралата сръбска компания „Зърно промет“ (ZRNO PROMET). Има приложена информация от синдик Джордже Зечевич, в която се дават общи данни за дружеството, което е за продан, както и се описват обстоятелствата за участие в търга.

За контакти:
Александър Ангелов
ръководител СТИВ-Белград
E-mail: a.angelov@mi.government.bg

 

11.08.22.02 BC УКРАЙНА

Украинска компания предлага доставка на нерафинирано слънчогледово олио. Търси контакти със заинтересовани български вносители от бранша. Има е-mail.

 

11.08.22.03 BC КОРЕЯ

Компания от Корея предлага сътрудничество на заинтересовани български фирми, работещи в сферата на подпомагане на хора със специални потребности. Фирмата разработва интелигентни продукти за подпомагане на ежедневието на семействата в развитието на деца със специални нужди и грижи. Компанията е разработила персонализирана интелигентна жилетка, която дава стабилност и облекчава безпокойството при деца с аутизъм. Продуктът е патентован, разработен на базата на алгоритъм, който оценява емоционалното състояние и нивото на стрес, въз основа на технология за обработка на биосигнали. Компанията търси контакти с български фирми, заинтересовани от внос и реализация на продукта на българския пазар. Има е-mail, URL.

 

11.08.22.04 BC КОРЕЯ

Корейска фармацевтична компания предлага бизнес сътрудничество на български компании от бранша. Фирмата е удостоявана с награди за разработване на нови иновативни лекарства, разполага с възможности за научноизследователска и развойна дейност. Търси контакти с български фирми от фармацевтичния сектор. Има е-mail, URL.

 

11.08.22.05 BC БАНГЛАДЕШ

Фирма от Бангладеш, производител и износител на облекла, търси заинтересовани вносители в България. Фирмата е производител на спортни, ежедневни и работни облекла. Предлага мъжки, дамски и детски облекла. Желае да установи контакти с български вносители на едро на облекла. Има е-mail, URL.