Назад

Над 310 000 души ще получат помощи за отопление


„Над 310 000 души ще получат целева помощ за отопление през предстоящия зимен сезон. До този момент са подадени близо 196 000 заявления за получаване на такава подкрепа. От тях са одобрени 108 000, а останалите се обработват“. Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров на пресконференция за представяне на заместник-министрите Надя Клисурска, Наталия Ефремова и проф. Емил Мингов и приоритетите на министерството в мандата на служебното правителство.

Всеки човек, който има право на помощта, ще получи общо 623,55 лв. за периода 1 ноември 2022 г. – 31 март 2023 г., което е със 100 лв. или с близо 20% повече в сравнение с миналия отоплителен сезон. „По-високият размер на помощта ще започне да се изплаща от 15 август“, обясни министър Лазаров. 

„Ще се стремим към използването на всички възможни ресурси, така че да осигурим подкрепа на хората и семействата с ниски доходи. Един от съществените инструменти в тази посока е одобрената от Европейската комисия Програма за храни и основно материално подпомагане за програмния период 2021-2027 г. По нея ще разполагаме с 411,7 млн. лв., с които ще окажем различни видове подкрепа на над 600 хиляди души“, каза министър Лазаров. По програмата се предвижда всяка година да се раздават 350 000 пакети с храни и хигиенни материали, както и целогодишно предоставяне на топъл обяд на над 50 000 души с ниски доходи. Програмата включва и 2 нови направления за подкрепа на бедни семейства с деца чрез предоставяне на най-необходимите бебешки продукти за над 10 000 новородени и ваучери за детска кухня за 10 000 деца.

„От 1 септември имаме готовност да поканим общините да кандидатстват за предоставяне на топъл обяд, за да няма прекъсване в услугата. Паралелно с това се работи за стартиране на процедурите по обявяване на обществени поръчки за избор на доставчици на  пакети с храни и хигиенни материали“, обясни заместник-министър Наталия Ефремова.

Министър Лазаров посочи, че министерството ще предложи размерът на линията на бедност за 2023 г. да се повиши на 504 лв., което е 22% ръст в сравнение със сегашния й размер. Новият размер е определен от  изследването на Евростат „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC), което превръща линията на бедност в адекватен, измерим и съпоставим инструмент, подходящ за използване в различни измерения на социалната политика.

„Вече сме предприели действия за обвързването на социалните помощи с линията на бедност, обясни Лазаров. Заместник-министър Клисурска допълни, че разчетите показват, че при обвързването на помощите с линията на бедност броят на хората, които ги получават, ще се увеличат от сегашните 63 000 на 86 000 души през 2023 г. „За 2024 г. прогнозата е, че техният брой ще достигне 105 000 души“, добави тя.

Като приоритет на Министерството на труда и социалната политика министър Лазаров посочи и ограничаването на негативните ефекти върху пазара на труда. „Ще се стремим към увеличаване на коефициента на заетост и създаване на условия повече хора да намерят своето препитание. Основните акценти в тази област ще бъдат свързани с подкрепа за осигуряване на работа на младежи, хора с увреждания и хора в предпенсионна възраст. Усилията ни ще бъдат насочени и към резерва на трудовия пазар – неактивните лица“, подчерта министър Лазаров.

Той добави, че по първите схеми от Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027 г.) ще бъде осигурена заетост за не по-малко от 50 000 души. „Ще се създадат условия за подкрепа за над 40 000 деца и младежи да получат шанс за реализация в обществото. Основен акцент ще бъде и осигуряването на непрекъсваемост на услугите за възрастните и хората, които не могат да се обслужват сами“, каза министър Лазаров. Приоритет ще е и изпълнението на ангажиментите във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост, които са свързани с реформи в социалното подпомагане, модернизирането на системата за дългосрочни грижи за възрастни и хора с увреждания и създаването на платформа за дигитални обучения за над 500 000 души.

Министър Лазаров каза още, че следвайки принципите в проекта на Директивата за адекватни минимални заплати МТСП ще предложи на социалните партньори размерът й през 2023 г. да е 50% от средната заплата за предходната година, което прави 770 лв. „Това е базов вариант за обсъждане. Дискусиите по темата предстоят в следващите месеци“, подчерта той.