Назад

Улица в София носи името на проф. Живко СталевПредседателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев

Във връзка със 110-годишнината от рождението на един от най-бележитите юристи в България  - проф.  Живко  Сталев, и по предложение на председателя на Столичния общински съвет Георги Георгиев от няколко месеца в район „Студентски“ на столицата вече има улица с неговото име.

Научната дейност на проф. Сталев обхваща 75 години, посветени на правото и правната наука. През 1947 г. e избран за професор в Юридическия факултет на Софийския университет, където преподава граждански процес, търговско и държавно право. От 1963 г. е доктор на юридическите науки.

Професор Сталев е пример за учен, който участва както в създаването на законодателството, така и в неговото прилагане. Участва в разработването на почти всички по-важни нормативни актове след края на Втората световна война, които се прилагат и днес. Той е председател и член на Конституционния съд в периода 1997-2000 г., пише Георгиев.

По идея на арбитри от Арбитражния съд при БТПП и в резултат на усилията на Васил Чобанов,  PR на Палатата, е създаден филмът „Патриархът на правото“, посветен на живота и богатия научен принос на проф. Сталев в такава сложна и непрекъснато развиваща се сфера като правото. Повече от 15 години Живко Сталев отдава на развитието и утвърждаването на Арбитражния съд при БТПП и превръщането му в предпочитана и по-изгодна възможност за разрешаване на спорове между фирми и физически лица.

Проф. Живко Сталев е член-кореспондент на Международната академия по сравнително право и на Международния съвет за търговски арбитраж, Доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. Автор е на над триста научни трудове – в т.ч. 26 монографии и 5 учебника в почти всички правни области, а неговият труд „Българско гражданско процесуално право“ е ненадминат и до днес.

Проф. Сталев е не само именит юрист, но и човек с високи морални изисквания както към света, така и към самия себе си. Негови са  думите: „…няма по-опасно зло за едно общество от корумпиран съдия. Защото съдията трябва да е безпристрастен, а корумпираният предварително е продал безпристрастието си“, които следва да помним и съблюдаваме.

При интерес бихте могли да проследите целия филм на https://www.bcci.bg/news/17832