Назад

Набиране на предложения за вписване в Златната книга 2022 на Патентно ведомство на Р България


За поредна година, като израз на оценка, почит и обществено признание към авторите и изобретателите с високи научни и творчески постижения, Патентно ведомство стартира процедура по набиране на предложения за вписване на изтъкнати автори и изобретатели в „Златната книга на Патентно ведомство на Република България”, учредена от 1981 г. Предложенията за вписване се правят от стопански, научни и обществени организации и трябва да сa придружени с подробна справка за номинираните лица.

Предложенията се подават на адрес: бул. Г. М. Димитров 52Б, София 1040, или на e-mail: services@bpo.bg, Срокът за подаване на предложенията е до 25.09.2022 г.
За повече информация се свържете със Златина Славчева, тел.: 02 9701 355.

Справка образец - Предложение за вписване в “Златната книга на Патентно ведомство на Република България”