Назад

Драстичен спад на преките чуждестранни инвестиции в България


Преките чуждестранни инвестиции в България са в размер на 280.8 млн. евро към края на месец май тази година, което е спад от 335.6 млн. евро (54.4%) спрямо същия период на миналата година, показват предварителните данни на БНБ. За сравнение, нетният поток на преките инвестиции достигаше сумата от 616.4 млн. евро през първите 5 месеца на 2020 г. Само за месец май чуждестранните инвестиции са 92.1 млн. евро, което е спад от около 13.3% на годишна база.

Цифрите обаче не са окончателни. Данните за месец май са предварителни, т.е. подлежат на преизчисляване. След ревизирането инвестициите за април се увеличиха до 94.6 млн. евро – с 500 000 евро повече от предварителните изчисления. Чуждите инвестиции достигат 188 млн. евро към края на  месец април т.г.

Нетните инвестиции на чужди граждани и фирми в недвижими имоти за първите 5 месеца на годината също са на минус 1.4 млн. евро, при положителен поток от 0.2 млн. евро за януари – май 2020 г. Това вероятно се дължи на продажбите на имоти край морето от рускоговорящи граждани, като купувачите основно са българи.

Реинвестираната печалба от чуждестранни компании в български фирми възлиза на 650 млн. евро, при 559,9 млн. евро за периода януари–май миналата година.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – май 2021 г. са от Нидерландия (235.6 млн. евро) и Франция (161.3 млн. евро), а най-големите капитали са изтеглени към Обединеното Кралство (197.4 млн. евро), Русия (145.5 млн. евро) и Белгия (120.3 млн. евро).

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 94.7 млн. евро за януари – май 2021 г. Това означава, че  през настоящата година чуждестранни компании продават бизнеса си в страната на български фирми и изтеглят капиталите си.

Промяната в нетните задължения между български дружества и преки чужди инвеститори е отрицателна и възлиза на минус 274,6 млн. евро, при положителна стойност от 150,7 млн. евро за първите пет месеца на миналата година. Това показва, че българските дружества връщат повече заеми на задгранични компании от получените нови кредити.

Нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – май 2021 г. възлиза на 57.3 млн. евро (0.1% от БВП), при 92.7 млн. евро (0.2% от БВП) за януари – май 2020 г. През май 2021 г. нетният поток е положителен и възлиза на 22 млн. евро, при положителна стойност от 15.5 млн. евро за май 2020 г.