Назад

Среща "Да комуникираме Европа в партньорство"


На 17 септември  ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца, към Търговско-промишлена палата – Враца организира и проведе втората онлайн среща от поредицата "Да комуникираме Европа в партньорство" на тема "Политики и инициативи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на ЕС и различни европейски мрежи, свързани с диалога за бъдещето на Европа".

Срещата беше открита от Мария Панайотова, ръководител на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца, която представи накратко целите и темите на Конференцията за бъдещето на Европа, както и възможността, която тя дава на европейците да повлияят на посоката, в която ще се развива ЕС в следващите десетилетия.

Теодор Стойчев, ръководител на бюрото на Европейския парламент в България, представи в детайли структурата, идеите, приоритетите на Конференцията, и важността на гласа на гражданите. Самата конференцията ще бъде осъществена през централизирана онлайн платформа (https://futureu.europa.eu/?locale=bg), където мненията и идеите на гражданите ще бъдат събирани и ще послужат за основа за дебати от европейските граждански панели, а впоследствие и от пленарните заседания, в които участват депутати от Европейския парламент и националните парламенти, представители на правителствата на държавите членки на ЕС и на гражданското общество. Стойчев подчерта и огромната роля на медиите и популяризиране на Конференцията сред българските граждани.

Младите хора бяха представени от Габриела Томова, член на УС на Националния младежки форум, която представи проект „The 25 percent“,  включващ младежта в Конференцията за  бъдещето на Европа. Тя разказа за целите, дейностите и събитията на проекта, като призова за популяризиране на бъдещите събития и активно включване на младежите в платформата.

Елисавета Симеонова, Началник на отдел „Координация на секторните политики на ЕС“ в Дирекция „Политики и институции на ЕС“ на Министерство на външните работи, представи комуникационната кампания на България и предстоящи събития, свързани с Конференцията за бъдещето на Европа. Симеонова обяви и покани участниците в онлайн срещата за активно включване в трансграничен диалог и дебат, който ще бъде осъществен в широко партньорство на 12.10.2021 г., съвместно с Министерство на външните работи на Хърватия, Посолството на Хърватия в България, Представителството на ЕК и ПанЕвропа за България. Освен това беше представена координиращата роля на Министерство на външните работи на България, участието в пленарните заседания на конференцията, както и сформирането на гражданските панели и работните групи и засегна основните теми на Конференцията. Като заключение г-жа Симеонова призова за активно включване на гражданите в дебатите и участие в информационните и комуникационни събития.

За финал Мария Панайотова представи дейността и ролята на мрежата  ЕВРОПА ДИРЕКТНО в целия този процес, като обяви и следващата среща през декември, на която ще се дискутира напредъка на България по отношение на Европейския семестър през изминалата година.

*********************************************************************

За допълнителна информация за темите и срещата:  Мария Панайотова, Европа Директно Враца, на e-mail: eudirectvratsa@gmail.com