Назад

Еврокомисията с мерки срещу фиктивните дружества в ЕС


Европейската комисия представи ключова инициатива за борба със злоупотребата с фиктивни дружества с неправомерни данъчни цели. То гарантира, че фирмите в Европейския съюз, които нямат никаква или имат минимална икономическа дейност, не могат да се възползват от каквито и да било данъчни предимства и не налагат финансова тежест на данъкоплатците.

Докато фиктивните дружества (или т.нар. „пощенски кутии“) могат да имат полезни търговски и бизнес функции, някои международни групи и дори физически лица злоупотребяват с тях за целите на агресивното данъчно планиране или отклонение от данъчно облагане. Някои предприятия насочват финансовите потоци към фиктивни дружества в юрисдикции, които нямат или имат много ниски данъци или в които плащането на данъци лесно може да бъде избегнато. Аналогично, някои лица могат да използват фиктивни дружества, за да защитят активи и недвижимо имущество от плащане на данъци, било то в държавата, в която пребивават, или в държавата, в която се намира собствеността.

Предложението за реформа ще защити равнопоставените условия на конкуренция за по-голямата част от европейските предприятия, които са от решаващо значение за възстановяването на ЕС, и ще гарантира, че обикновените данъкоплатци няма да понасят допълнителна финансова тежест поради тези, които се опитват да избегнат плащането на своя справедлив дял.

Подробностите ще откриете в съобщението тук.