Назад

Международната търговска камара – Париж в края на отминаващата 2021г.


Международната търговска камара-Париж /МТК/ завършва годината с обобщение на ключовите си постижения през погледа на своите членове, сред които е и БТПП. Камарата определя 2021 като натоварена година, в която са предприети различни мерки и дейности - от подпомагане на бизнеса да преодолее кризата с COVID-19 до подготовката на план за устойчиво възстановяване.

МТК обобщава дейността си през годината в 6 основни области за постигане на мир, просперитет и възможности за бизнеса по цял свят.

 • Ефективен отговор на Ковид-пандемията
 • МТК публикува революционно изследване, което показа, че неравнопоставеният достъп до ваксини срещу Ковид носи по-голям риск за глобалното възстановяване. Камарата предприема мерки за информираност относно необходимостта от равен достъп до ваксини до Европейската комисия, Г20 и др. институции и международни организации. МТК призова G20 за изработване на цялостен план за справяне с пандемията.
 • Постигане на устойчивост
 • МТК участва в редица конференции на високо равнище относно промените в климата и търговията с въглеродни емисии. Камарата публикува независим доклад, базиран на реални казуси, подчертавайки необходимостта от преразглеждане на правилата за глобална търговия, за да се ускори приемането на кръгови бизнес модели.
 • Улесняване на търговията
 • МТК стартира Инициативата за цифрови търговски стандарти (DSI), която цели да даде възможност за стандартизиране на дигиталната търговия.
 • През май МКТ стартира TradeNow, набор от цифрови продукти и услуги за справяне с глобалната празнина в търговското финансиране.
 • Насърчаване на иновациите и предприемачеството
 • МТК съвместно с Центъра за предприемачество, работи за предоставяне на предприемачите и малкия бизнес на инструментите и знанията, необходими за развитие в глобалната икономика. През март Камарата публикува и ръководство за създаване и поддържане на стабилни иновационни екосистеми.
 • Увеличаване на ползите от дигиталната търговия
 • През 2021 г. МТК продължи да насърчава използването на цифровизацията и технологиите за постигане на приобщаващо и трайно възстановяване след COVID, промотирайки необходимостта  от дигитализация на МСП.
 • Разрешаване на спорове
 • Клаудия Саломон влезе в историята на 1 юли 2021 г., като стана първата жена председател на Международния арбитражен съд на МКТ. Друго ключово постижение е получаване на международна признателност за Арбитражния съд на МТК.