Назад

Приключи първата отворена покана за МСП по проект VOJEXTHigh Performance Creators (HPC) е една от петте компании, избрани в рамките на първата отворена покана за финансиране на МСП с проектни предложения в областта на когнитивната роботика, проведена през пролетта на 2021 г. по проект VOJEXT, който се изпълнява с участието на БТПП. Българската фирма предлага иновативни решения в сферите чиста и възобновяема енергия, автоматизация в промишлеността и дома, “умно” селско стопанство и други.

HPC се нарежда сред победителите заедно с МСП от Италия, Кипър, Нидерландия и Обединеното кралство. Всяка от фирмите предлага решение на едно от 5-те технологични предизвикателства, свързани с внедряване и приложение на разработената в рамките на проекта роботизирана ръка (кобот). Проектите са насочени към решаване на предизвикателства в областите: виртуална реалност, строителство, навигация и други.

За реализирането на своите проекти победителите ще получат финансиране на обща стойност от 230 000 евро. Освен финансова помощ, наградените проекти ще получат експертна подкрепа от международни ментори за реализиране на своите идеи. Списък на отличените фирми, кратките им профили и съответните технологични предизвикателства може да бъде намерен тук.

Втората отворена покана по проект VOJEXT, също насочена към МСП, се очаква да бъде обявена през юни 2022 г. В рамките й се предвижда отпускане на финансиране на обща стойност от 620 000 евро за пилотно внедряване и експериментиране с разработения кобот. Като координатор на информационния и комуникационен пакет на проекта, БТПП ще продължи да разпространява информация за предстоящата покана и други възможности за участие в предвидените дейности по проекта.

Последните новини, информация за предстоящи събития и дейности по проекта можете да намерите на уебсайта https://vojext.eu/

Проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction) е с продължителност от 42 месеца и се изпълнява в рамките на програма „Хоризонт 2020”. Основната цел на проекта е да насърчи МСП към по-бързо внедряване на иновативни технологични разработки в производствените процеси. За тази цел, партньорите по проекта ще разработят ново поколение от автономни и когнитивни (познавателни) роботи (т.нар. коботи), които се управляват и наблюдават от кибер-физична система, позволяваща ефективно планиране и контролиране на производствения процес.