Назад

В БТПП се проведе Българо-турски бизнес форумБългарската търговско-промишлена палата, съвместно с Търговския отдел на Посолството на Турция в София, проведe двустранни срещи с турски компании от индустриална зона - Ostim Industrial Area, гр. Анкара, Турция.

Събитието бе открито от председателя на БТПП Цветан Симеонов с приветствие към участниците във форума, в което бе изразено удовлетворение от големия интерес  от двете страни към първото присъствено събитие след отпадане на ограниченията, породени от COVID-пандемията.

БТПП и Съюзът на камарите и стоковите борси на Турция (TOBB) не са прекъсвали работа и са продължили да обслужват бизнеса в двете страни по време на двегодишната COVID-криза. Това е помогнало на компаниите да преминат по-леко през кризата. Подчертана бе нуждата от по-бърза и по-ефикасна работа от страна на митническите органи на двете страни с цел избягване на логистичните и транспортни проблеми по двете граници.

Бурхан Немутлу, председател на Българско-турската търговско-индустриална камара (BULTİŞAD), приветства участниците. Той изтъкна, че Турция е един от водещите партньори на България, като потенциалът за сътрудничество е огромен, но не се използва максимално. Бе подчертано, че Смесената камара се стреми да строи мостове на доверие и разбирателство между бизнеса от двете страни.

Синем Таштан, търговски съветник в Посолството на Турция, изрази задоволство от провеждането на първа среща на живо след повече от двегодишно прекъсване поради ограниченията,породени от пандемията в световен мащаб. Тя информира, че към момента турските инвестиции в България възлизат на 2.5 милиарда евро. В България оперират около 70 турски активни компании, осигуряващи 15 000 работни места. Стокообменът към момента е около 5.2 милиарда евро. Дневно през сухопътните гранични пунктове между двете страни двупосочно преминават повече от 2200 тира.

Орхан Аидън, председател на Борда на Индустриална зона Остим и Тех парк Остим, направи подробна презентация на Ostim Industrial Area. В зоната се произвежда почти всичко като машини за тестване на автомобили, топлинни устройства и резервоари за съхранение на вода, металообработваща промишленост, отбранителна индустрия, производство на каучук, мебелна промишленост и др. С посещението в София се цели установяване на бъдещо партньорство с компании, индустриални зони и технически университети. 

Презентация на инвестиционни и търговски възможности в България направи Юлиан Балчев, старши експерт към Българска агенция за инвестиции. 

Форумът завърши с двустранни бизнес срещи между компаниите от Турция и България.