Назад

811 фирми са кандидатствали за 84 млн. лв. през първата седмица по процедурата за енергийна ефективност


Само през първата седмица от стартирането на процедурата за подобряване на енергийна ефективност 811 микро, малки и средни предприятия са кандидатствали за грантово финансиране по нея. Подадените проектни предложения по новата мярка на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ са на стойност близо 84 млн. лв. Общият бюджет на програмата е 136 млн. лв. По процедурата ще бъдат подкрепени компании от преработващата промишленост – текстилни и шивашки, за производство на хляб, хлебни изделия, безалкохолни напитки, хартия, лекарства, компютърна техника, за бутилиране на вода и др.

В зависимост от нуждите си фирмите могат да получат между 25 000 лв. и 150 000 лв. безвъзмездна подкрепа. Едно от условията за кандидатстване е да имат 50% собствено участие. Със средствата могат да се закупуват енергоспестяващи машини и съоръжения, както и да се направи модерна изолация на производствените бази. Така те ще намалят разходите си за електроенергия, природен газ, течни горива и други енергоносители.

Подаването на проектите по процедурата ще продължи до 23 май 2022 г. включително. „Кандидатстването е максимално улеснено за бизнеса“, увери директорът на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа Илияна Илиева. Тя подчерта, че всички проекти ще бъдат бързо оценени, като Комисията ще предостави възможност да бъдат отстранени всички неточности по проектните предложения и българските предприятията да получат финансиране.