Назад

Среща по европейска програма Еразъм за млади предприемачи
БТПП участва в 28-та партньорска среща по европейската програма Еразъм за млади предприемачи, която се провежда на 11-12 май в Брюксел.

Партньори от 45 страни, включени в европейската инициатива за насърчаване на предприемачеството, присъстват в белгийската столица и виртуално.

Еразъм за млади предприемачи успява да осигури синергия между различни европейски програми, съдейства на много нови и обещаващи предприемачи и поддържа предприемаческия капацитет на Европа. Това обобщиха представителите на Европейската  изпълнителна агенция за МСП, които отговарят за програмата.

Еразъм за млади предприемачи продължава, въпреки пандемията, въпреки войната в Украйна и всички икономически предизвикателства за Европа и близките й страни. Сред участниците в Брюксел са и представители на партньорски организаци от Украйна, които поддържат работата си по проекти на програмата.

Повече от 180 участници дискутираха трудностите, които срещат при изпълнение на дейностите, свързани с Еразъм за млади предприемачи, как ги преодоляват и какви възможности предоставя за предприемачите тази инициатива.

Бяха представени и постиженията на програмата EYE Global с партньорства за европейски предприемачи в страните: САЩ, Южна Корея, Тайван, Канада, Израел, Сингапур.

При интерес за участие в програмата, както и при въпроси, можете да се свържете с: Българската търговско-промишлена програма,
Габриела Димитрова, тел.: 02 8117 489, g.dimitrova@bcci.bg

Мирослава Маркова, тел.: 02 8117 494, m.markova@bcci.bg