Назад

БТПП-Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване и „юИМПАКТ“ АД подписаха договор за партньорство за съвместни инициативиИнициативите ще бъдат свързани свързани с: повишаване на информираността сред българските предприятия по отношение на устойчивостта и Екологичното, социално и корпоративно управление (ESG), повишаване на готовността на предприятията да отговорят на регулаторните изисквания за докладване на корпоративната устойчивост.

„юИМПАКТ“  е българска компания специализирана в оценка, управление и докладване на корпоративната устойчивост, изготвянето на модели за въздействието, проследяване и отчитане на ESG факторите. Разработеният и предоставен от тях инструмент за оценка на екологичното, социално и корпоративно управление е специално предназначен за нуждите на малките и средни предприятия.

Центърът за консултации и фирмено обслужване при БТПП съвместно с „юИМПАКТ“ АД ще организира за заинтересованите фирми и предприемачи семинари, уебинари и обучения свързани с корпоративната устойчивост, ESG и въздействието. Екип от професионалисти с квалификация и опит ще предоставят консултации относно посрещане на изискванията на клиентите, партньори и регулатори, свързани с устойчивостта. Съвместно ще предоставяме актуална информация за новите регламенти и директиви, с които предприятията трябва да се съобразяват.

Към настоящата информация предлагаме материал касаещ  Нови регулации на ЕС – CSRD  ТУК
 
Очаквайте серия от информационни публикации по темата.
 
За контакт и допълнителна информация, БТПП-Център за консултации и фирмено обслужване, М.Дамянова – тел. 02 8117477, e-mail: bcci.centre@bcci.bg