Назад

Среща с ръководството на Сдружение „Клуб Отбранителна Индустрия”


Константин Серафимов, председател на УС на Сдружение „Клуб Отбранителна Индустрия” посети БТПП и разговаря с Цветан Симеонов, председател на БТПП.

Серафимов информира за успешно проведено по – рано през годината бизнес посещение в Куба на членове на сдружението. В резулта от посещението и постигнатите договорки в София предстои да се проведе информационно събитие с гост лектори от Куба. Ще бъде представен опитът на Куба в секторите – здравеопазване, образувание и индустрия. Експерти ще представят опита на страната в споменатите икономически сфери и възможностите за бъдещо сътрудничество с български компании.

Повече информация за плануваното събитие, ТУК!