Брой 133 (1644), 16-07-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

БТПП подготви за заетост 1300 безработни


Приключиха квалификационните  обучения във всичките 25 населени места на територията на 18 области, като част от вторият обособен етап от реализацията на ръководеният от БТПП проект КРОС-БИ по Националният план за действие по заетостта 2018.
 
Включени в професионалните  обучения бяха над 1300 безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда.
 
С оглед подобряване на възможностите им за наемане на конкретни позиции, усилията за квалифициране на над 800 от обучаемите лица бяха насочени към придобиване на първа квалификационна степен по специалностите „Оператор на компютър“, „Шивачество“, „Помощник в строителството“, „Хотелиерство“, „Стругарство“ и  „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“, като част от усилията на БТПП и АЗ за подготовка на необходимите специалисти заявени от работодателите в съответните населени места.
 
С цел насърчаване процесите на предприемачество, ангажиране в мрежи за дистрибуция, самонаемане и други видове заетост над 500 безработни лица бяха включени в обучения за придобиване на специфични компетентности и професионална квалификация по част от професии като: „Търговски представител“, „Сътрудник маркетингови дейности“,  „Производство на кулинарни изделия и напитки“, „Обслужване на заведения в обществено хранене“, „Организация на дейностите в места за настаняване“, „Застрахователно и осигурително дело“,  „Озеленяване“ и  „Търговия“.
 
С провеждането на проектираните квалификационни обучения по НПДЗ 2018 БТПП постига целите си  да подпомогне политиките и усилията на останалите институции в националният процес по насърчаване на  заетостта и реинтеграцията на пазара на труда на безработни лица от уязвимите групи, като прилага мерки за активизиране, квалификация и повишаване на компетенциите в населени места от региони със специфични проблеми в заетостта,
 
Предстои реализираното на третият обособен проектен етап, по постепенното включване в заетост на успешно завършилите съответното квалификационно обучение лица.
НОВИНИ ОТ БТПП
Приключи лятната обучителна програма на БТПП
Учениците приложиха на практика придобитите в гимназиите счетоводни и финансови умения Още
„Балкански базар в Индия“ ще се проведе през октомври 2018 г.
Събитието ще се проведе по време на най-активния период - Индийската нова година Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
БТПП подготви за заетост 1300 безработни
Включени в професионалните обучения бяха безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда. Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Пазарно проучване за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Профилактика и смяна на барабанен модул на копирна машина CANON IR 2520"
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
„Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“
БЪЛГАРИЯ И ЕВРОЗОНАТА
България с всички шансове да се присъедини в банковия съюз и ERM II през юли 2019 г.
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още