Брой 133 (1644), 16-07-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Пазарно проучване за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Профилактика и смяна на барабанен модул на копирна машина CANON IR 2520"


В БТПП постъпи информация, че дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР провежда пазарно проучване за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Профилактика и смяна на барабанен модул на копирна машина CANON IR 2520“. Важно условие е участникът да представи копие на оторизационно писмо от производителя или от негов представител, че е оторизиран да извършва ремонт на печатаща техника с марка CANON.

Допълнителна информация може да намерите на приложения линк: http://www.mvr.bg/dussd/дирекцията/профил-на-купувача/pazarni-konsultacii/view/pazarni-konsultacii/пазарно-проучване-профилактика-и-смяна-на-барабанен-модул-на-копирна-машина-canon-ir-2520

НОВИНИ ОТ БТПП
Приключи лятната обучителна програма на БТПП
Учениците приложиха на практика придобитите в гимназиите счетоводни и финансови умения Още
„Балкански базар в Индия“ ще се проведе през октомври 2018 г.
Събитието ще се проведе по време на най-активния период - Индийската нова година Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
БТПП подготви за заетост 1300 безработни
Включени в професионалните обучения бяха безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда. Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Пазарно проучване за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Профилактика и смяна на барабанен модул на копирна машина CANON IR 2520"
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
„Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“
БЪЛГАРИЯ И ЕВРОЗОНАТА
България с всички шансове да се присъедини в банковия съюз и ERM II през юли 2019 г.
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още