Назад

България със спад в класацията за най-добри аутсорсинг дестинации - вече заема 25-та позиция


България падна с 8 места и вече заема 25-та позиция в годишната класация за най-атрактивни аутсорсинг дестинации на консултантсата фирма A.T. Kearney. Така се влошава един от малкото измерители, по които страната беше видима за инвеститорите. През 2021 година, страната заемаше 17-то място в глобалната класация. Причината за по-задното място според консултантската компания са влошени показатели – финансова атрактивност, трудови умения, бизнес среда,  дигитална инфраструктура.

Привлекателността на дадена държава като офшорно място за бизнес услуги зависи до голяма степен от способността й да преквалифицира и преразпределя работната сила в отговор на променящите се пазарни изисквания и технологични сътресения.

Глобалният индекс на Kearney (Global Services Location Index - GSLI) помага на компаниите и държавните институции да разберат и сравнят факторите, които правят държавите привлекателни като потенциални местоположения за офшоринг. Тази година GSLI класира 78 държави въз основа на 52 показателя, в сравнение с 60 държави и 47 показателя през 2021 г.

Основен фокус на тазгодишния GSLI е подчертаването на значението на възстановяването на таланти* за поддържане и подобряване на привлекателността на офшорните локации. Колко бързо дадена страна преквалификация и преразпределя работната си сила в отговор на променящите се пазарни изисквания и технологични прекъсвания се влияе от фактори като нейната образователна система, условията на пазара на труда, имиграционни политики, правителствена подкрепа и цифрова инфраструктура. Държавите, които могат бързо да възстановят резерва си от таланти, имат конкурентно предимство пред тези, които са изправени пред недостиг на умения и несъответствия.

Държавите, водещи в 2023 GSLI - Индия, Китай и Малайзия, продължават да са лидери благодарение на огромното си предимство в цените, изобилен набор от таланти и силни умения. За отбелязване е, че Индия и Китай също показват признаци на сила в способностите за регенериране на таланти, което ги прави глобални лидери в наличността на работна сила, базирана на технологии.

Докато първите 10 държави поддържат подобен състав като този в класацията на GSLI за 2021 г., като страните от Азиатско-Тихоокеанския регион са на преден план, изкачването на Обединеното кралство до пета позиция от осма е забележителен крайъгълен камък – отбелязвайки първия случай на западна икономика, влизаща в челната петица. За разлика от това, Бангладеш, Шри Ланка и Русия претърпяха значителни спадове в класирането поради местна политическа и икономическа несигурност - съответно от 33, 23 и 21 до 47, 44 и 36.

Геополитическите, икономическите и технологичните сили предизвикаха значителни промени на световния пазар на труда. Следователно, способността на една страна да преквалифицира и пренасочва работната си сила в отговор на променящите се пазарни изисквания и технологични сътресения е от ключово значение за подобряване на нейната привлекателност като офшорна локация за бизнес услуги“, казва Арджун Сети, глобален заместник-председател на Kearney за цифрова трансформация, ръководител на Kearney's APAC и съавтор на доклада на GSLI за 2023 г.

Технологии като изкуствен интелект и машинно обучение продължават да се развиват, докато аутсорсингът на информационните технологии за чисти игри. Такива промени увеличиха значението на възстановяването на таланта на работната сила“, казва Рахул Леле, директор на Kearney и съавтор на доклада на GSLI за 2023 г. „Няколко страни от Азиатско-Тихоокеанския регион – Индия, Китай, Малайзия, Индонезия, Виетнам и Тайланд – са в топ 10 поради силния фокус върху изграждането на цифрови умения, приемането на нововъзникващи технологии и държавната подкрепа за развиване на цифрови умения. Станахме свидетели и на някои забележителни крачки от страни като Полша, Унгария и Обединеното кралство, които се очертават като фаворити за финансова привлекателност и наличие на умения в Европа.“ Освен това той добави: „Обединеното кралство е чудесен пример за страна, която изгражда силата си чрез дълбока наука и технологии – тя може да се похвали с най-голям брой технологични патенти в нововъзникващи технологии като AI, ML (Machine learning), блокчейн и роботика.“

-----------

*Възстановяването на таланти се отнася до способността на дадена държава бързо да преквалифицира и преразпредели своята работна сила в отговор на пазарни промени и технологични смущения. Образователните системи, условията на пазара на труда, имиграционните политики, правителствената подкрепа и дигиталната инфраструктура са сред факторите, влияещи върху регенерирането на таланти.