Назад

GS1 България получи признание за приноса си в дейността на Глобалната организация GS1, която отбелязва своята 50-та годишнина


Специален плакет за GS1 България, символизиращ постиженията и духа на екипната работа, с която се постигат най-добри резултати за индустрията и сътрудничество на глобално ниво

През 2023 година се навършват 50 години от създаването на Международната организация GS1, която през годините до 2005 година е позната като UCC (Universal Code Council) в САЩ и Канада, и EAN International (European Article Number) в Европа и Азия.

България става член на международната организация през 1991, което дава начало в страната ни да се прилагат международните стандарти за маркиране с баркод на стоки. По-късно започва използването на стандартите за електронен обмен на документи (поръчки, авизо, фактури), а от 2021 г. в България се предлага и услугата EComGrid, която е базирана на стандарти за синхронизация на основни продуктови данни в световен мащаб. Първоначално като партньор на GS1 е Българската търговско-промишлена палата, а от 2016 година дейността се поема от Сдружение GS1 България.

„От началото на дейността си през 1991 г. местната организация е отправна точка за бизнес общността в България. 30 години след сканирането на първия баркод (EAN) на каса в търговски обект в страната, GS1 България въвежда Глобалната мрежа за синхронизация на данни (GDSN) в България като услуга, част от най-голямата в света мрежа за продуктови данни. За изминалия период на своето съществуване Сдружението се свърза и с много други постижения, сред които системен контрол върху правилното прилагане на стандартите; борбата с незаконната търговия; осигуряване на високо качество на данните, които се подават към Глобалната платформа от регистри; активно консултиране на българската здравна общност за маркирането на лекарства и медицински изделия с GS1 DataMatrix в съответствие с европейските разпоредби и други.“ – е оценката на Мигел Лопера, бивш дългогодишен изп. директор и председател на GS1 AISBL.

„През последните години GS1 България постигна много, развивайки Сдружението  от организация, заета преди всичко с администриране на международните стандарти GS1, до такава, която предоставя модерни и иновативни услуги и решения.“ – споделя Грегор Херцог, изп. директор на GS1 Австрия и Председател на GS1 в Европа, по време на 30-годишния юбилей на Сдружението през 2021 година.

По повод 50-годишния юбилей на глобалната организация, GS1 България бе отличена със специален плакет, символизиращ постиженията и влиянието за популяризиране на стандартите в страната и за изграждането на облика на организацията като цяло. Отличието символизира духа на екипната работа, с която се постигат най-добри резултатите за индустрията и сътрудничество на глобално ниво.

Цветан Симеонов, Председател на GS1 България и Председател на УС на БТПП, споделя, че сред приоритетите на организацията в България е да информира изпреварващо бизнеса и компетентните държавни институции, в т.ч. Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието и храните, Министерство на икономиката и индустрията, Министерство на електронното управление, Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на околната среда и водите и други, за тенденциите в Европа и цял свят и да предоставя необходимото експертно знание за бързо и ефективно изпълнение на новите изисквания.

Преди 50 години баркодът направи революция и трансформира веригите за доставка в търговията на дребно, такива каквито ги познаваме днес. В наши дни е поставено началото за внедряване на следващото поколение баркодове, GS1 DataMatrix и GS1 QR, които да осигурят достъп до повече и по-надеждни данни за всички.

„Благодарим ви, че сте неразделна част от това значимо събитие и за участието ви в глобалната кампания за 50-годишнината“, е обръщението на Рено де Барбуа, настоящ изп. директор и председател на GS1 AISBL.

Със своите 116 Национални организации по цял свят, GS1 продължава да следва една визия, да говори един език и да действа като една организация в полза на различните сектори от индустрията и бизнеса.