Назад

Българо-турски бизнес форум с двустранни срещи в Бургас


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира Българо-турски бизнес форум с двустранни срещи, който ще се проведе на 16 февруари 2023 г. в зала „Черноморие“ на Международния конгресен център в гр. Бургас. Основен партньор на ИАНМСП при организацията на проявата е Българо-турската търговско-индустриална камара (BULTISAD).

Събитието ще предостави възможност на представителите на фирми от секторите информационни и комуникационни технологии, агро технологии и дигитално земеделие,  възобновяеми енергийни източници и строителни материали в България да се запознаят с нови потенциални партньори, както и да осъществят преки контакти. Предвижда се бизнесът да бъде запознат с актуалните постижения и проблеми в тези области и възможните решения, пред които са изправени фирмите в съвременната динамична икономическа обстановка. Участие в проявата ще вземат водещи специалисти от областта на информационните и комуникационните технологии, иновациите в областта на земеделието, както и в областта на възобновяемите енергийни източници. Основната цел на проявата е да развие и задълбочи икономическата стабилност на предприятията от посочените сектори и да създаде подходящи условия за реализиране на доходоносни сделки и добри партньорства.

При проявен интерес следва да бъде направена регистрация на профила на събитието на www.b2bconnect.bg в срок до 10 февруари 2023 г. Програмата на събитието и списъкът с турските фирми ще бъдат изпратени допълнително на регистрираните.

Допълнителна информация може да бъде получена от Светла Запрянова на тел.02 940 79 75 и от Наталия Нечева на тел. 02 940 79 37.

Участието в събитието е безплатно.