Назад

Обучение „Изисквания на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 - общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“


25-27 януари 2023
Дом на техниката
гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ 108, зала 508 А/онлайн

Курсът се организира от Сдружение "КЛУБ 9000" има за цел да запознае специалистите:

  • с изискванията на новия стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018, подходите за тяхното приложение и практическите стъпки за разработване и внедряване на успешно работеща система за управление в лабораториите за изпитване и калибриране.
  •  принципите на одита, програмата за вътрешни одити, провеждането на вътрешен одит, изискванията за компетентност на одитора и изграждане на умения в участниците за управлението и провеждането на вътрешен одит на системи за управление.

За повече информация и записвания ТУК