Назад

Българо-украински бизнес форум с двустранни срещи предстои на 25 април 2024 г.


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), съвместно с Българо-украинската индустриална камара и подкрепата на Българската търговско-промишлена палата, организират Българо-украински бизнес форум с двустранни срещи, който ще се проведе на 25 април 2024 г. в зала „Васил Левски“ на хотел „Hyatt Regency Sofia“ в гр. София.

Съгласно данни на НСИ за 2023 г., двустранният стокообмен между България и Украйна е надхвърлил 1 млрд. щ. долара, но се отбелязва спад от 14,3%, спрямо реализирания през същия период на предходната година. Българският износ за Украйна се е увеличил с 50,6% и е достигнал 537,5 млн. щ., а вносът от Украйна в България е възлязъл на 483,5 млн. щ. долара, като регистрира 42,0% спад, спрямо първото полугодие на 2022 г.

Събитието на 25 април цели да разшири търговско-икономическите връзки между двете държави, както и да създаде предпоставки за установяването на нови контакти между предприемачи и компании, предвид сложната и едновременно с това динамична обстановка в Украйна. Пред българския бизнес ще бъдат дискутирани теми, свързани със следвоенното възстановяване и възможностите, които европейските фондове ще предоставят на Украйна за реконструкция на икономиката и инфраструктурата. Географската близост на нашите две държави посредством Черно море, както и културните и исторически особености предоставят отлична възможност за изграждане на трайни партньорства, разширяване на традиционно доброто сътрудничество и създаване на успешни съвместни бизнеси.

Бизнес форумът ще предостави възможност на представителите на български предприятия от секторитеИКТ, включително финтех и модерни технологии, енергетика, хранително-вкусова промишленост и земеделие, логистика и инфраструктура да се запознаят с нови потенциални партньори, както и да осъществят преки контакти с предприятия от Украйна.

С настоящото имамe удоволствието да Ви поканим да вземете участие в предстоящия Българо-украински бизнес форум с двустранни срещи, който ще се проведе на 25 април 2024 г., зала „Васил Левски“, хотел „Hyatt Regency Sofia“, гр. София. Програма на събитието, както и информация за украинските фирми ще бъде изпратена на регистриралите се.

При проявен интерес следва да бъде направена регистрация на профила на събитието на www.b2bconnect.bg

При необходимост от съдействие и допълнителни въпроси може да се свързвате с БТПП, дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ на тел.: 02 8117 494, 8117 489 или e-mail: m.markova@bcci.bg.

Списък с украинската делегация /приложен/