Назад

Среща с проф. Анастас Кехайов. Засегнати бяха редица теми свързани с ефективността на българската индустрия


Председателят на БТПП проведе среща с проф. Анастас Кехайов. Проф. Кехайов е уважаван професионалист с над 50 години опит в обучение и консултация на среден и висш мениджмънт в над 800 български и чуждестранни организации (над 18 000 преминали през неговите обучения). Основател и управител на „Алфа Куолити България“. Доайен e в преподаването и консултирането по тотално качество. Пионер в иновационния маркетинг, стратегическото планиране, развитието на човешкия капитал, индустриалната логистика и организационния дизайн на съвременни фирмени системи за управление. Автор на книгата LEAN IN ACTION – наръчник за внедряване на принципите и инструментите на Lean производството.

Коментираните теми бяха са свързани с дефектите в продуктовата и пазарна ориентация на отраслова структура на индустрията и модернизацията на производствената база и съответните системи за управление. Проф. Кехайов обобщи, че като цяло фирменият мениджмънт у нас изостава от този в други страни, въпреки че има и добри примери, внедряващи модерни системи и модели за фирмено управление.

Модерните системи за управление включват и т. нар. „Lean производството“, информира проф. Кехайов.

„Lean производството“ е система от организационни и социокултурни инструменти, използването на които улеснява и гарантира ефективен бизнес, освободен от ресурси и дейности, които са излишни за клиента, тъй като не създават полезна стойност за него, обясни проф. Кехайов. „Lean“ е още модел за производство в различни дължини на сериите и широко продуктово портфолио, с кратки срокове за изпълнение, ниски разходи и респект към качеството – основна цел на всеки частен бизнес.

Наръчникът LEAN IN ACTION споделя опита и работата на проф. Кехайов, както и екипа на „Алфа Куолити България“. В нея са представени наблюдения и анализ на работата на 140 фирми от 40 различни бранша у нас използвали „Lean модел“, като метод на работа и философия в своето управление и какво е било подобрено поради неговото използване.

Направените наблюденията в LEAN IN ACTION върху компаниите въвели Lean модела у нас, доказват, че той е приложим в България, и винаги дава положителни резултати.