Брой 187 (947), 29-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: През септември бизнес климатът продължава да се влошава


И през септември бизнес климатът продължава да се влошава, показва анкетата на Националния статистически институт сред мениджърите в промишлеността, строителството и търговията на дребно. Единствено в сферата на услугите оценката им се запазва на равнището си от август. Причина за негативното развитие са липсата на поръчки и несигурната икономическа среда.

През септември общият показател на бизнес климата намалява с 2.9 пункта в сравнение с август, когато отново имаше влошаване.

Промишленост. Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се понижава с 4.8 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата регистрира и намаление на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с по-неблагоприятни очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда продължава да бъде основна пречка за развитието на бизнеса в отрасъла, следвана от недостатъчното търсене от страната и слабостите в икономическото законодателство.

Очаквано при това положение очакванията на мениджърите са за запазване на продажните цени на сегашното им равнище.

Строителство. През септември съставният показател "бизнес климат в строителството" спада с 3.4 пункта поради влошените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им по отношение на строителната активност през следващите три месеца са също по-песимистични, като анкетата отчита и увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

Основният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, остава несигурната икономическа среда, макар през последния месец да се наблюдава намаление на негативното й влияние. На второ и трето място са факторите "конкуренция в бранша" и "финансови проблеми". И в този сектор прогнозата е за запазване на цените.

Търговия на дребно. Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" намалява с 1.7 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на изместване на оценките и очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията от "добро" към запазване на "същото". Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-умерени.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да бъдат основните фактори, затрудняващи развитието на бизнеса в отрасъла. Цените се очаква да се запазят.

Услуги. През септември съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" запазва приблизително нивото си от август. Търсенето на услуги леко се подобрява, но очакванията за следващите три месеца са по-резервирани.

Основната пречка за развитието на дейността в отрасъла остава несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша. Същевременно през последния месец анкетата регистрира и засилване на негативното влияние на фактора "слабости в икономическото законодателство".

Преобладаващите очаквания на мениджърите са продажните цени в сектора на услугите да останат без промяна през следващите три месеца.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с деловите среди в Добрич
Отбелязване на 120-годишнината на търговско-промишлените палати в България от ТПП Добрич Още
БТПП започва да издава удостоверения от новите класации ТОП 100 и ТОП 1500
В удостоверението се посочва мястото и категорията на класираната фирма... Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти отбеляза Световния ден на туризма
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: През септември бизнес климатът продължава да се влошава
Липсата на поръчки и несигурната среда продължават да бъдат основните фактори, затрудняващи развитието Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Три сбъркани аргумента за акцизите върху цигарите
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК отпуска над 44 млн. евро от регионалните фондове на ЕС за обходния път на Габрово
Проектът се финансира в рамките на българската оперативна програма „Транспорт“ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация в Хавана и посещение на Международния търговски панаир “FIHAV”
31 октомври – 7 ноември 2015 г. Още
Международни панаири, изложби, форуми
Съобщения, получени в БТПП Още