Брой 215 (2221), 09-11-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

КОВИД ефектът върху започването на бизнес

Автор: Институт за пазарна икономика

Броят на регистрираните нови компании е индикатор, който показва предприемаческата активност в страната. Данните от началото на 2020 г. до септември показват очакван спад спрямо съответния месец на 2019 г. на новорегистрираните компании, започнал още през февруари. През април 2020 г. спадът е най-висок – с 65 процентни пункта по-малко нови бизнеси или с почти 3000 по-малко в сравнение с година по-рано. В същия месец са отчетени и най-ниски стойности на редица други краткосрочни бизнес индикатор, включително съкращения на работни места, продажби на дребно, индустриално производство, износ и др. Общо за януари – септември 2020 г. има регистрирани 9800 по-малко нови юридически лица, или 25 пр.п. спад спрямо 2019 г. за целия период. Причините са ясни – ограничителните мерки през пролетта, неяснотата и общият песимизъм.

Интересното е, че през юни 2020 г. се наблюдава известно наваксване на новорегистрираните компании. Обясненията са вероятно реализиране на отложените планове от март-април за започване на нов бизнес или част от освободените хора са решили да започнат бизнес.

Въпреки увеличението на регистрациите в месеците, следващи спада от март-април, виден е негативният тренд за по-ниски нива на новорегистрирани компании.  Предвид развитията на КОВИД заболеваемостта през октомври/ноември, много  вероятно е тази разлика да се запази до края на годината.

Графика 1: Брой новорегистрирани търговци и ЮЛНЦ

Източник: Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

 Въпреки че новорегистрираните компании не биха могли изобщо да компенсират като заетост големите и средните предприятия, индикаторът е важен показател за общата ситуация в страната и очакванията сред икономически активните и предприемчивите.

Гледайки към плановете на правителството за идните години (План за възстановяване и устойчивост и Споразумение за партньорство за 2021-2027), трудно можем да открием конкретни и смели реформи, насочени към подобряване на бизнес средата. Четейки проекта за държавен бюджет също е трудно да сме увeрени, че публичните системи няма да пречат чрез регулации и високи разходи по работата с правителството.

 
НОВИНИ ОТ БТПП
Повече прозрачност и правилно прилагане на международни стандарти GS1
Нови версии на БГ Баркод за Android и iOS ще бъдат пуснати в началото на декември Още
Научна конференция “Проблеми на трудовото и осигурителното право”
Доклади по актуални правни проблеми на бъдещето на труда Още
БИЗНЕС СРЕДА
КОВИД ефектът върху започването на бизнес
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ИКОНОМИКА
НСИ: Очаквано продължават да растат покупките на дребно онлайн
В допълнение повечето магазини за храни също започнаха да доставят до дома Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Напредък по антикризисните икономически мерки, изпълнявани от Министерството на икономиката
За периода от 23 октомври до 6 ноември 2020 г. Още
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ
Стартира онлайн анкета за цифрова реформа в строителния бранш
Да се установи готовността за започване на цифрова реформа в строително-инвестиционния процес Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Процедура за влизане във Виетнам на чуждестранни граждани в условията на пандемията от COVID-19
СТИВ-Хошимин Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейска седмица на професионалните умения: „ПОО за екологичен и цифров преход“