Брой 215 (2221), 09-11-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейска седмица на професионалните умения: „ПОО за екологичен и цифров преход“


Европейската седмица на професионалните умения 2020 г. ще се проведе по цифров път в целия Европейски съюз от 9 до 13 ноември 2020 г. Тя се организира от Европейската комисия в партньорство с Федералното министерство на образованието и научните изследвания на Германия, като част от германското председателство на Съвета на ЕС. С настоящото пето издание хората от всички възрасти се насърчават да откриват своите таланти и да развиват уменията си в съответствие с потребностите на пазара на труда чрез професионално образование и обучение (ПОО) — важен сектор за икономическото и социалното възстановяване в контекста на COVID-19.

Акцентът в изданието за 2020 г. ще бъде поставен върху висшето ПОО (след завършено средно образование) и уменията в областта на ПОО за екологичен и цифров преход. Насърчаването на платформи за цифрово обучение, изграждането на култура на учене през целия живот и непрекъснато образование и прилагането на устойчиви структури за ПОО са ключови въпроси за Комисията и германското председателство.

Никола Шмит, комисар, отговарящ за работните места и социалните права, заяви: „Пазарите на труда се нуждаят от творчески умове и сръчни ръце, за да овладеят цифровия и екологичния преход. Ролята на професионалното образование и обучение (ПОО) е да обучава таланти. Таланти, които могат да направят собствена кариера в нашите общества и да допринасят за икономиките ни. За доставчиците на ПОО, дружествата, профсъюзите, правителствата и другите партньори никога не е било по-важно да предоставят съответните умения за учене през целия живот. Убеден съм, че ПОО може да играе ключова роля в процеса на възстановяване.“

„Отличното професионално образование и обучение играе съществена роля както в Германия, така и в Европа с оглед на това нашето благоденствие да продължи да бъде гарантирано в бъдеще“, подчерта Аня Карличек, федерален министър на образованието и научните изследвания на Германия. „Искаме да засилим сътрудничеството в областта на ПОО в Европа, да се учим един от друг и да пригодим ПОО към бъдещето. Направихме първите стъпки за постигането на тази цел на неформалната среща на министрите на образованието в Оснабрюк заедно с държавите — членки на ЕС, Европейската комисия и европейските социални партньори. Радвам се, че днес откриваме Европейската седмица на професионалните умения. Тазгодишната проява беше организирана от Европейската комисия в сътрудничество с моето министерство — Федералното министерство на образованието на Германия. Искаме да се възползваме максимално от тази възможност, за да насочим вниманието към ползите от професионалното образование и обучение в Европа.“

Като част от Европейската седмица на професионалните умения 2020 г. местни, регионални и национални организации от ЕС и извън него са домакини на виртуални прояви и дейности, подчертавайки ползите от ПОО и неговата ключова роля в ученето през целия живот. То дава на младите учещи се началните умения, от които се нуждаят за пълноценна кариера, и създава за възрастните средствата за надграждане на съществуващите умения (повишаване на квалификацията) и за развиване на нови умения (преквалификация) през целия им живот. Вече са регистрирани над 781 свързани прояви и дейности в 38 държави, с които се достига до над 1,6 милиона души.

Посланици и награди на Европейската седмица на професионалните умения за високи постижения в областта на ПОО за 2020 г.

Тази година 28 посланици, представляващи 25 държави, подкрепят кампанията на Европейската седмица на професионалните умения, като разпространяват информация във връзка с професионалните умения. Номинирани от Европейската комисия, те са вдъхновяващи примери за ползите от ПОО. Техните забележителни постижения показват предимствата, които ПОО може да предложи не само на младите хора, но и на всеки, който обмисля нови възможности за учене.

Контекст

Какво представлява Европейската седмица на професионалните умения?

Европейската седмица на професионалните умения представя ежегодна седмица на дейности и прояви, по време на която местни, регионални или национални организации представят най-доброто от професионалното образование и обучение (ПОО) [1] — сектор, който е в състояние да даде възможност на всички хора да придобият уменията, които са им необходими за пълноценен личен и професионален живот. Тя е придружена от продължаваща няколко месеца комуникационна кампания за насърчаване на местното популяризиране.

Началото на инициативата беше поставено през 2016 г. от Европейската комисия в контекста на Новата европейска програма за умения и оттогава тя се превърна в платформа за обмен на идеи и добри практики между заинтересованите страни в областта на ПОО от цяла Европа и извън нея. Общите цели на Седмицата са да се представят многобройните начини, по които ПОО може да помогне на младите хора и възрастните да „откриват своите таланти“ и да се подготвят днес за европейската икономика на утрешния ден; както и да се покажат на работодателите огромните ползи от инвестирането в човешки ресурси чрез подпомагане на първоначалното обучение на младите хора и чрез повишаване на квалификацията и преквалификацията на възрастните.

Как ЕС насърчава ПОО?

Комисията насърчава активно професионалното образование и обучение като част от работата си по прилагане на Европейския стълб на социалните права, и по-специално правото на образование, обучение и учене през целия живот. На 1 юли 2020 г. Комисията предложи Препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение с цел ПОО да се направи по-модерно, привлекателно, гъвкаво и пригодено за цифровата ера и екологичния преход. Това предложение е част от други инициативи на Комисията, като например Европейската програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост и съобщението „Подкрепа за младежката заетост: мост към работните места за следващото поколение“.

Европейската комисия подкрепя професионалното образование и обучение и чрез своите фондове. Освен фондовете на ЕС за периода 2021—2027 г., като например Европейския социален фонд плюс и „Еразъм“, повишаването на квалификацията и преквалификацията е водеща област на инвестиции на Механизма за възстановяване и устойчивост, който разполага с 672,5 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и заеми.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Повече прозрачност и правилно прилагане на международни стандарти GS1
Нови версии на БГ Баркод за Android и iOS ще бъдат пуснати в началото на декември Още
Научна конференция “Проблеми на трудовото и осигурителното право”
Доклади по актуални правни проблеми на бъдещето на труда Още
БИЗНЕС СРЕДА
КОВИД ефектът върху започването на бизнес
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ИКОНОМИКА
НСИ: Очаквано продължават да растат покупките на дребно онлайн
В допълнение повечето магазини за храни също започнаха да доставят до дома Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Напредък по антикризисните икономически мерки, изпълнявани от Министерството на икономиката
За периода от 23 октомври до 6 ноември 2020 г. Още
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ
Стартира онлайн анкета за цифрова реформа в строителния бранш
Да се установи готовността за започване на цифрова реформа в строително-инвестиционния процес Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Процедура за влизане във Виетнам на чуждестранни граждани в условията на пандемията от COVID-19
СТИВ-Хошимин Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейска седмица на професионалните умения: „ПОО за екологичен и цифров преход“