Брой 244 (1755), 20-12-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Два документа на CEN за електронно фактуриране стават безплатни


На 18 декември 2018 г. CEN и Европейската комисия подписаха извънредно (по изключение) лицензионно споразумение за спонсориран достъп до два документа на CEN за електронно фактуриране, а именно европейският стандарт EN 16931-1:2017 Електронно фактуриране. Част 1: Семантичен модел на данни на основните елементи на електронната фактура и техническата спецификация TS 16931-2:2017 Електронно фактуриране. Част 2: Списък на синтаксиси, които са в съответствие с EN 16931-1.

И двата документа са разработени от техническия комитет CEN/TC 434 „Електронно фактуриране”, чийто секретариат се ръководи от NEN (Холандски институт за стандартизация). Те дават възможност за трансгранична, междусекторна и вътрешна търговия в Европа, като осигуряват оперативна съвместимост при електронното фактуриране при обществени поръчки.

Освен това, тези документи подпомагат прилагането на Директива 2014/55/ЕС относно електронното фактуриране при обществените поръчки, като предоставят насоки на потребителите на национално ниво по отношение на съществените елементи, които в електронната фактура ще бъдат взети под внимание с цел спазване на изискванията на законовите разпоредби. Следователно, прилагането на цитираните документи на CEN може да предложи презумпция за съответствие с някои от законовите изисквания на директивата.

С това извънредно лицензионно споразумение и с цел удовлетворяване на установените потребности на участващите заинтересовани страни, CEN и Европейската комисия се споразумяха и взеха решение за предварително плащане, което да осигури публичен достъп до двата документа в европейските държави-членки на CEN. Потребителите и заинтересованите страни ще имат достъп до стандарта и техническата спецификация чрез членовете на националните органи по стандартизация - членове на CEN.

С оглед крайния срок за прилагане на Директивата за електронно фактуриране (18 април 2019 г.) CEN и неговите членове полагат усилия да осигурят предоставянето на изданията съгласно условията на лицензионното споразумение през м. януари 2019 г. с цел заинтересованите потребители да се подготвят.

Българският институт за стандартизация (БИС) ще осигури безплатен достъп до двата документа до края на м. януари 2019 г.

Източник: Български институт за стандартизация

НОВИНИ ОТ БТПП
Предизвикателствата пред фармацевтичния сектор обсъдиха в Палатата
Планира се обучение за предприемачи от хранително-вкусовата промишленост и фармацевтиката Още
Корейска делегация посети БТПП
Корейските компании изграждат мрежа за дистрибуция на български продукти от високия сегмент на пазара Още
Среща с председателя на Българо–испанския бизнес съвет към БТПП
Обсъдиха се резултатите от успешно приключилата визита на наша делегация в Мадрид Още
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
ББР сключи с БАКБ първото споразумение по Програма COSME+ за подкрепа на малкия и средния бизнес
Стартира отпускането на кредити за МСП с преференциални условия в размер на 10 млн. евро Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Правителството прие промени в Тарифата за таксите, които се събират по ЗОП
В съответствие с промените в ЗОП и в Административно процесуалния кодекс Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Два документа на CEN за електронно фактуриране стават безплатни
Дават възможност за трансгранична, междусекторна и вътрешна търговия в Европа Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Международен селскостопански панаир в Нови Сад
СТИВ-Белград Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия изпълнява плана за действие в определени сектори при липса на споразумение за Брекзит