Брой 244 (1755), 20-12-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Правителството прие промени в Тарифата за таксите, които се събират по ЗОП


Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава 27 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС).

Целта на промените е Тарифата да бъде приведена в съответствие с промените в ЗОП и в Административно процесуалния кодекс (АПК). Постановлението е прието в изпълнение на § 106 от Закона за изменение и допълнение на АПК, с който се променя размерът на касационните такси и таксите по частните жалби, дължими пред ВАС във връзка със спорове по ЗОП.

Размерът на таксите за касационно обжалване пред ВАС се приравнява на този, събиран за производствата пред КЗК. Таксите по частните жалби пред ВАС вече не са предмет на уреждане в Тарифата. Съгласно промените в закона, техният размер се определя в чл. 235а от АПК и е в размер на 30 лв. за граждани и на 150 лв. за организации.

Предвидена е и такса за предоставяне на презапис на електронни документи на електронен носител в производството пред КЗК, съответно 0.50 лв. за 1 бр. CD и 0.60 лв. за 1 бр. DVD.

Влизането в сила на промените в Тарифата е съобразено с прилагането на новия размер на таксите по ЗОП - от 1 януари 2019 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Предизвикателствата пред фармацевтичния сектор обсъдиха в Палатата
Планира се обучение за предприемачи от хранително-вкусовата промишленост и фармацевтиката Още
Корейска делегация посети БТПП
Корейските компании изграждат мрежа за дистрибуция на български продукти от високия сегмент на пазара Още
Среща с председателя на Българо–испанския бизнес съвет към БТПП
Обсъдиха се резултатите от успешно приключилата визита на наша делегация в Мадрид Още
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
ББР сключи с БАКБ първото споразумение по Програма COSME+ за подкрепа на малкия и средния бизнес
Стартира отпускането на кредити за МСП с преференциални условия в размер на 10 млн. евро Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Правителството прие промени в Тарифата за таксите, които се събират по ЗОП
В съответствие с промените в ЗОП и в Административно процесуалния кодекс Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Два документа на CEN за електронно фактуриране стават безплатни
Дават възможност за трансгранична, междусекторна и вътрешна търговия в Европа Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Международен селскостопански панаир в Нови Сад
СТИВ-Белград Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия изпълнява плана за действие в определени сектори при липса на споразумение за Брекзит