Назад

Рецесия, за да се избегне стагфлация? Световната икономика на кръстопът


Четири месеца, след началото на военните действия в Украйна, могат да бъдат извлечени първите уроци: конфликтът, който се очаква да продължи, вече наруши глобалния геоикономически баланс. В краткосрочен план, войната изостря напрежението в производствената система, която вече така или иначе беше засегната от две години на пандемия и повишава риска от„твърдо приземяване“ на световната икономика: докато само до преди няколко седмици гореспоменатият военен конфликт носеше със себе си заплахата от стагфлация, то промяната в тона на Централните банки, изправени пред ускоряването на инфлацията, възвърна перспективата за рецесия, особено в развитите икономики.

В тази сложна обстановка, "Кофас"  (Coface) ревизира надолу оценката на 19 държави, включително 16 в Европа – по-специално ГерманияИспанияФранция и Обединеното Кралство, като същевременно направи и само 2 ревизии нагоре (Бразилия и Ангола). На секторно ниво, броят на ревизиите надолу (общо 76, за разлика от 9 ревизии нагоре), подчертава разпространението на тези последователни шокове във всички сектори, както енергоемките (нефтохимикалиметалургияхартия и др.), така и тези които са по-пряко свързани с кредитния цикъл (строителство).

Тъй като хоризонтът продължава да става все по-мрачен, нито един сценарий, свързан с рисковете от падането на цените на акциите, не може да бъде изключен.

ЗАБАВЯНЕТО НА ИКОНОМИКАТА И РИСКЪТ ОТ СТАГФЛАЦИЯ СТАВАТ ВСЕ ПО-ВИДНИ

Цифрите за растеж през първото тримесечие на 2022 бяха под очакванията в повечето развити икономики, се посочва в анализа на Coface. Освен това, БВП в Еврозоната, нарасна много слабо за 2-ро поредно тримесечие, като във Франция дори спадна с -0,2%. Това се дължи на спад в потреблението на домакинствата на фона на намаляваща покупателна способност. Икономиката също намаля в САЩ, възпрепятствана от външната търговия и трудностите на производствения сектор при попълването на запасите си. Тези цифри са още по-тревожни, тъй като икономическите последици от войната в Украйна, тепърва започват да се усещат.

Като се вземе предвид ускоряването на инфлацията, очакванията за влошаване на показателите и затягането на глобалните финансови условия, икономическата активност през второто тримесечие не изглежда много по-добре в развитите икономики и ще бъде значително по-неблагоприятна в развиващите се икономики. Макар че вероятно е твърде рано да се каже, че световната икономика е влязла в стагфлационен режим, сигналите са в съответствие с тази гледна точка.

НАТИСКЪТ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА СТОКИТЕ ЗАПОЧВА ДА СЕ УСЕЩА

Въпреки че напоследък цените на суровините се стабилизираха, те остават на много високи нива, оценяват от Coface. Например цените на петрола не са паднали под 98 долара от началото на войната, тъй като опасенията от потенциален недостиг на доставки остават значителни.

Този контекст е благоприятен за износителите на суровини и по-специално на петрол. Единствените две преоценки на Coface нагоре се отнасят до Бразилия и Ангола, а секторните прекласификации засягат основно енергийния сектор на страните производителки, докато секторните понижения са насочени към енергийния сектор в страни, където компаниите са разположени надолу по производствената верига (главно в Европа).

Подобно, индустрии, чиято стойностна верига е енергоемка в производствените си процеси, като хартияхимикали и метали, носят рискове, преоценени нагоре. Селскостопанския сектор е един от секторите с най-голям брой понижени оценки през това тримесечие, като почти всички региони са засегнати.

И накрая, вероятно е компаниите, които все още не са прехвърлили изцяло увеличението на производствените си разходи върху продажните си цени, да го направят. По този начин, нарастването на цените, ще продължи в сектори със значителна сила по отношение на цените. Такъв е случаят с фармацевтичния сектор, където малък брой компании доминират на световния пазар. Вече идентифициран като един от най-устойчивите, той е единственият сектор с оценка за „нисък риск“ в нашия барометър.

ЦЕНТРАЛНИ БАНКИ СА „С ДВАТА КРАКА НА СПИРАЧКИТЕ“

ЕЦБ постепенно затегна позицията си, следвайки примера на Федералния Резерв и Английската Централна Банка, до точката на предварително обявяване на бъдещите си повишения на лихвите. Подобно на другите големи Централни Банки (с изключение на Централната Банка на Япония), ЕЦБ няма друг избор в строгите рамки на своя мандат, освен да затегне значително бдителността си, въпреки факта, че това може да предизвика огромно забавяне на икономиката и да възобнови опасения от нова криза на европейските държавни дългове.

В тази среда на затягане на кредитните условия, строителният сектор изглежда е един от най-уязвимите. Очаква се нарастващите разходи по заемите, да засегнат пазара на жилищата и респективно и строителната дейност. Това вече е започнало в САЩ, където продажбите на жилища намаляват драстично.

„ОБЛАЦИТЕ СЕ СЪБИРАТ ЗА 2023 Г“

С бързото влошаване на икономическата и финансова среда, Coface понижи рейтинга на 16 държави на европейския континент, включително всички големи икономики – с изключение на Италия, която вече е с рейтинг А4.

Основният сценарий на Coface предполага значително забавяне на икономиката през следващите 18 месеца, което позволява на инфлацията да се забави постепенно. Прогнозите за растеж са доста мрачни за развитите страни. Има много рискове за намаляване на световната икономика, докато рискът за повишаване на инфлацията остава. За да ограничат инфлацията, Централните банки изглежда се изкушават да тласнат икономиката към рецесия, която се надяват да бъде по-мека, отколкото ако цените продължат да се покачват, принуждавайки ги да приложат по-рязък монетарен шок по-късно. Рискът, който не може да бъде изключен, би бил търсенето да спадне, а инфлацията да остане висока, поради цените на суровините, които ще се борят да се понижат поради хроничен недостиг на предлагане.