Брой 99 (2105), 27-05-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС

Разширяване на човешките и социалните умения в ерата на COVID-19


Важни насоки за безопасно завръщане на работа

Автор: Акустина Морни, съветник към Международната организация на работодателите

Специалистите по здраве и безопасност по време на работа са призвани да предотвратят злополуките и да реагират на тях, когато се случат. Те също така разработват политики и процедури за осигуряване на безопасна работна среда и организират инструктажи на персонала.

Въпреки това, в ерата на Covid-19, здравето и безопасността при работа придобива по-широко измерение и увеличава отговорностите на професионалистите по безопасност, както и на ръководителите в цялата организация. Изпълнителните директори, персоналът и надзорните органи трябва да поемат роли за здравето и безопасността, за да смекчат разпространението и да управляват въздействието на рисковете, свързани с Covid-19.

Какви умения са необходими за управление на въздействието на извънредните ситуации за общественото здраве върху персонала? Има някои основни умения, които мениджърите трябва да извлекат или доразвият, докато те и техните екипи се насочват към работа. Тези умения са човешките и социалните, които често се споменават, когато се говори за следващото поколение умения.

Какви умения са необходими за връщане към работа?

Светът се научава да съществува съвместно с коронавируса, докато търсенето на ваксина продължава и/или докато се задейства стадният имунитет. А да живееш с вируса означава също да живееш с рисковете за здравето и психичното здраве. Според Световния икономически форум , блокирането на почти 3 милиарда души под една или друга форма беше най-големият психологически експеримент в света. Има прогнози за по-чести случаи на „прегаряне“ и стрес през втората половина на 2020 г.

Още по-интересното е, че при бедствия обикновено има две „палатки“: една, която е за ранените и друга - за лечение на невидимите, психологически рани от преживяното. В момента повечето страни са съсредоточени върху първата палатка, но никой не гледа втората палатка. Не трябва да забравяме да се подготвим за психологическите последици от глобалното блокиране, тъй като това може да затрудни възстановяването на здравето и икономиката. Именно тук най-необходими са човешките и социалните умения на мениджърите.

Кои са осемте най-добри умения, необходими за управление на двете „палатки“?

Лидерски умения

 • Способност за решаване на проблеми чрез критично мислене и водене на екипи през непредсказуеми времена.
 • Бързо насочване на парите там, където това е най-необходимо.

Умения за адаптация

 • Способност за бързо адаптиране и реагиране на променящи се обстоятелства, идеи, отговорности, очаквания, тенденции, стратегии и други процеси.
 • Способност за самомотивация, ако работите от дома.

Умения за планиране

 • Способност за прогнозиране и планиране на втора вълна или бъдещо огнище (ранно откриване и бързо смекчаване).
 • Способност да гледаме напред пред другите и да разработваме решения под формата на застъпничество, продукти или услуги.

Управление на риска

 • Определяне на начини за намаляване на риска - социално / физическо дистанциране, маски, ЛПС, сапуни в общи части, когато общите зони могат да се отворят отново, проверка на благосъстоянието и здравето на работниците, наблюдение на пътуванията, насърчаване на работата от вкъщи, където е възможно.
 • Идентифициране на скрити опасности или невидими заплахи (чрез разследване на случаи, задаване на въпроси, проверка на оборудване и сайтове).
 • Планиране на спешни процедури - създаване на прости политики като начало.
 • Провеждане на срещи за безопасност и здраве и курсове за обучение на служителите.

Аналитични умения - събиране и интерпретиране на данни.

 • Съставяне на статистика и писане на отчети.
 • Разбиране на законите за здраве и безопасност в страната.
 • Идентифициране на „чисти зони“ в близост до работното място.
 • Познаване на регулаторните организации (най-близката болница, клиники, лаборатории, органите по БЗР).

Умения за координация

Обвързване с външни органи за здравеопазване и безопасност.

Управление на външни заинтересовани страни (нови и традиционни партньори).

Способност за преговори при тежки конфликти.

Създаване на здравни комитети (как да се създаде култура на споделени отговорности).

Комуникационни умения

Здравна дипломация и застъпничество

Своевременно разпространение на информация и ясни инструкции

Насърчаване на антидискриминационните практики

Дигитална грамотност

 • Възможност за научаване на нови приложения или разбиране как данните се събират, използват и управляват.

В личен план тези умения са преносими - те правят човек подходящ за всеки сектор или индустрия.

Как всеки участник може да насърчи и използва тези умения?

Уменията се укрепват само с времето и с практика. Джош Кауфман чрез TedTalk твърди, че на професионалните спортисти или експерти им трябват средно 10 000 часа, за да овладеят дадено умение. Той обаче твърди, че за да научите ново умение, можете да постигнете разумно ниво в рамките на първите 20 часа.

Някои курсове за обучение наистина могат да бъдат скъпи, но се възприемат като такива само ако няма възвръщаемост на инвестициите. В дългосрочен план подобрените умения и добрите взаимодействия между колегите от работата правят екипите по-продуктивни. И когато екипите са продуктивни, организациите са по-ефективни, ефикасни и устойчиви. 

Освен обучение, има и други начини за насърчаване на тези умения, когато е безопасно да се направи това:

 • Обучение на основата на работа (виртуално или физическо)
 • Използване на инструменти за електронно обучение
 • TVET институции
 • Менторски програми
 • Програми за чиракуване
 • Курсове за местна общност
 • Учене чрез правене
 • Поставяне на лично 20-часово предизвикателство за умения

Най-важното нещо, което трябва да имате, е правилното мислене. Нормално е да има психологическа реакция на кризата. Това е стресиращо и изтощително. Но заедно можем да насочим фокуса си към придобиване на нови умения. Използвайте времето сега, за да научите ново умение.

НОВИНИ ОТ БТПП
Онлайн среща с представители на Борда на Турско-българския икономически съвет
Ще бъде подготвен съвместен документ с конкретни стъпки за развитието на двустранните отношения след кризата от COVID -19 Още
Най-големите рискове за международната търговия – как можем да се справим с тях
Визия и програма за сътрудничество на МТК и СТО Още
БГ Баркод: традиционни млечни продукти - „бялото злато“ на фирма „Недко Недков – Овчарово” ЕООД
Цикълът на производство е затворен, включително и производство на т.нар. „зелена енергия“ – биогаз Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Изследване на НСИ за отражението на COVID-19 върху бизнеса
Близо 19% от фирмите са съкратили хора през април Още
Без свободно движение на ключови работници без адекватна защита
Трудовата мобилност и координацията на социалната сигурност в ЕС да се прилагат по справедлив и ефективен начин Още
Разширяване на човешките и социалните умения в ерата на COVID-19
Важни насоки за безопасно завръщане на работа Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Работещите не могат да бъдат допускани до работните им места без трудов договор
Работодатели, наемащи незаконосъобразно работници и служители, рискуват да загубят право на държавна подкрепа Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Виртуално международно изложение и конференция в сферата на здравеопазването и хигиената „Virtual Healthcare & Hygiene Expo 2020”
22-26 юни 2020 г. Още
Иракски компании проявяват интерес за партньорство
В хранително-вкусовата промишленост, козметичния сектор и сферата на индустриалния капитал. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Инвестиране в Р Северна Македония - статут на стратегически проект
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network