Брой 99 (2105), 27-05-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ

Инвестиране в Р Северна Македония - статут на стратегически проект


Посолството на Република Северна Македония в София информира, че Правителството на Република Северна Македония е публикувало обява за кандидатстване за получаване на статут на инвестиционен проект.

Тази обява е въз основа на Закона за стратегически инвестиции в Република Северна Македония с цел привличане и създаване на условия за реализиране на стратегически инвестиции в Р.С. Македония с цел повишаване на икономическия ръст, създаване на нови работни места и прилагане на нови технологии и нововъведения, за стабилизиране на конкурентните икономически възможности в Р.С.Македония.

Обявените стратегически проекти трябва да бъдат свързани със стратегическите приоритети на Правителството на Р.С. Македония.

Статутът на стратегическия проект за инвестиране може да бъде одобрен съгласно условията и процедурите, обявени в Закона за проекти от следните области: енергия и инфраструктура, транспорт и телекомуникации, туризъм, преработвателна промишленост, здравеопазване, земеделие, горско- и водностопанство, промишлен и технологичен парк, справяне с отпадни води и отпадъци, ИТ зони, спорт, наука и образование.

Стратегически инвестиционен проект е проект, включващ реализация на инвестиция от поне 100 милиона евро на територията на поне две или повече общини в Република Северна Македония и не по-малко от 50 милиона евро в общини със седалище в град, и за общини със седалище в село – не по-малко от 30 милиона евро.

Правото на участие в обществената покана имат юридически лица (национални и международни), отговарящи на изискванията и притежаващи необходимите документи. Подробна информация може да се намери на: http://www.economy.gov.mk/doc/2810

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Онлайн среща с представители на Борда на Турско-българския икономически съвет
Ще бъде подготвен съвместен документ с конкретни стъпки за развитието на двустранните отношения след кризата от COVID -19 Още
Най-големите рискове за международната търговия – как можем да се справим с тях
Визия и програма за сътрудничество на МТК и СТО Още
БГ Баркод: традиционни млечни продукти - „бялото злато“ на фирма „Недко Недков – Овчарово” ЕООД
Цикълът на производство е затворен, включително и производство на т.нар. „зелена енергия“ – биогаз Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Изследване на НСИ за отражението на COVID-19 върху бизнеса
Близо 19% от фирмите са съкратили хора през април Още
Без свободно движение на ключови работници без адекватна защита
Трудовата мобилност и координацията на социалната сигурност в ЕС да се прилагат по справедлив и ефективен начин Още
Разширяване на човешките и социалните умения в ерата на COVID-19
Важни насоки за безопасно завръщане на работа Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Работещите не могат да бъдат допускани до работните им места без трудов договор
Работодатели, наемащи незаконосъобразно работници и служители, рискуват да загубят право на държавна подкрепа Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Виртуално международно изложение и конференция в сферата на здравеопазването и хигиената „Virtual Healthcare & Hygiene Expo 2020”
22-26 юни 2020 г. Още
Иракски компании проявяват интерес за партньорство
В хранително-вкусовата промишленост, козметичния сектор и сферата на индустриалния капитал. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Инвестиране в Р Северна Македония - статут на стратегически проект
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network