Брой 99 (2105), 27-05-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС

Без свободно движение на ключови работници без адекватна защита


 

  •  Пандемията подчертава несигурните работни условия на стотици хиляди трансгранични и сезонни работници в ЕС 
  • Държавите членки трябва незабавно да приложат законите на ЕС за защита на всички работници 
  • Призив към Европейския орган по труда и държавите членки да засилят инспекциите по труда 
  • Координацията на системите за социално осигуряване трябва спешно да бъде ревизирана, за да се гарантира социална сигурност за всички граждани на ЕС 

Нарушенията на законодателството на ЕС относно правата на заетостта, здравето и безопасността на трансграничните работници трябва спешно да бъдат адресирани, заявяват евродепутатите от комисията по заетост и социални въпроси.

Във вторник евродепутатите обсъдиха как трябва да бъде осигурена безопасна трансгранична мобилност на работната ръка с Йосип Аладрович, министър на труда и пенсионните системи в Хърватия, Никола Шмит, комисаря за работните места и социалните права, и Жорди Кюрел Готор, временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на Европейския орган по труда.

Евродепутатите са дълбоко обезпокоени от сведенията за несигурни работни условия и липсата на мерки за безопасност за трансграничните, погранични и сезонни работници. Те осигуряват жизненоважна работна сила за земеделските стопанства в Германия, Франция и други държави членки и гарантират продоволствената сигурност в цяла Европа, но са често лишавани от права. Евродепутатите дадоха примери за проблемите, с които се сблъскват работниците в кланиците в Холандия и Франция, както и здравните работници от Румъния и България изпратени в Австрия.

Въпреки че уязвимото положение на 1,9 милиона командировани работници в Европа и 1,5 милиона трансгранични работници винаги е било проблем, кризата с COVID-19 прави техните проблеми още по-видими. Участниците в дебата подчертаха, че според законодателството на ЕС мобилните и командированите работници трябва да разполагат със същите права като националните работници. Те призоваха държавите членки да засилят инспекциите по труда, където е уместно съвместно с Европейския орган по труда, и да изпълнят изцяло законодателството на ЕС, регулиращо различните аспекти на мобилността, включително свободното движение, командироването на работници и координацията на социалното осигуряване.

Спешна нужда от координиране на системите за социално осигуряване

Членовете на комисията по заетостта също подчертаха, че цифровизацията на процедурите и заявленията може да помогне за координирането на различните системи за социална сигурност на националните органи, за да се осигури социална защита за всички служители в ЕС.

Преговорният екип на ЕП отговарящ за ревизирането на законодателството на ЕС относно координацията на системите за социално осигуряване също призова всички участници спешно да намерят балансирано решение като основен приоритет в социалната сфера.

Някои оратори посочиха отговорността на агенциите, които назначават мобилните работници, и отправиха запитвания дали са необходими по-строги мерки за по-добра защита на работниците, за да не се стигне до това те да изгубят домовете си заедно с работата си. Истинската свобода на движение е възможна само ако работното място е безопасно, заявиха те.

Може да намерите запис от дебата тук.

Бързи факти

Европейската комисия публикува насоки, за да гарантира, че мобилните работници в ЕС, които отговарят на изискванията за ключови работници в борбата срещу COVID-19, могат да достигнат работното си място. Селскостопанският хранителен сектор е ключов сектор, включен в настоящите насоки, особено по отношение на сезонните работници.

Европейският орган по труда (ЕОТ) гарантира, че правилата на ЕС относно трудовата мобилност и координацията на социалната сигурност се прилагат по справедлив и ефективен начин. На 5 май председателят на комисията Луция Дюриш Николсонова изрази дълбоката си загриженост относно уязвимото положение на критичните работници по време на кризата COVID-19 в писмо до ЕОТ.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Онлайн среща с представители на Борда на Турско-българския икономически съвет
Ще бъде подготвен съвместен документ с конкретни стъпки за развитието на двустранните отношения след кризата от COVID -19 Още
Най-големите рискове за международната търговия – как можем да се справим с тях
Визия и програма за сътрудничество на МТК и СТО Още
БГ Баркод: традиционни млечни продукти - „бялото злато“ на фирма „Недко Недков – Овчарово” ЕООД
Цикълът на производство е затворен, включително и производство на т.нар. „зелена енергия“ – биогаз Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Изследване на НСИ за отражението на COVID-19 върху бизнеса
Близо 19% от фирмите са съкратили хора през април Още
Без свободно движение на ключови работници без адекватна защита
Трудовата мобилност и координацията на социалната сигурност в ЕС да се прилагат по справедлив и ефективен начин Още
Разширяване на човешките и социалните умения в ерата на COVID-19
Важни насоки за безопасно завръщане на работа Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Работещите не могат да бъдат допускани до работните им места без трудов договор
Работодатели, наемащи незаконосъобразно работници и служители, рискуват да загубят право на държавна подкрепа Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Виртуално международно изложение и конференция в сферата на здравеопазването и хигиената „Virtual Healthcare & Hygiene Expo 2020”
22-26 юни 2020 г. Още
Иракски компании проявяват интерес за партньорство
В хранително-вкусовата промишленост, козметичния сектор и сферата на индустриалния капитал. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Инвестиране в Р Северна Македония - статут на стратегически проект
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network