Брой 109 (2115), 10-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Заплахи за здравето: нова програма засилва подготвеността на ЕС


©Vchalup/AdobeStock

Коронавирусът показа, че страните в ЕС трябва да си сътрудничат по-добре, за да реагират ефективно на мащабни заплахи за човешкото здраве.

Новата програма на ЕС на име “ЕС в подкрепа на здравето” (“EU4Health”) е призвана да запълни пропуските, които пандемията разкри. Страните членки ще запазят компетенциите си в здравната област, но ЕС ще подпомага и допълва по-добре техните мерки.

Програмата е насочена към по-добра защита и управление на кризи, развитие на иновациите и инвестиции в здравеопазването.

Програмата “ЕС в подкрепа на здравето” бе представена на 27 май от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен като част от пакета от мерки за икономическо възстановяване. Преди това, на 15 май, депутатите бяха настояли в резолюция за нуждата от отделна европейска програма за здравеопазване.

В дебат с еврокомисаря за здравеопазването Стела Кирякидес на 28 май депутатите от комисията по околна среда и обществено здраве приветстваха предложенията на Комисията. Парламентът последователно отстоява идеята за изграждането на целенасочена политика на ЕС за обществено здраве.

“ЕС в подкрепа на здравето” ще обхваща периода 2021-2027 г., но всички мерки, свързани с възстановяването след кризата, са предвидени за реализация през първите години от периода.

Борба с трансграничните заплахи за здравето

В рамките на програмата ще бъде създаден стратегически резерв от лекарства, медицински уреди и персонал, които ще могат да бъдат мобилизирани при нужда.

Механизмът за гражданска защита на ЕС вече осигурява резерв за бърз отговор на кризи. Този резерв, известен като “RescEU”, се концентрира върху незабавните нужди при появата на кризисна ситуация, докато “ЕС в подкрепа на здравето” ще включва ресурси за по-дългосрочна употреба.

Достъпни лекарства на приемливи цени

Европейският съюз иска да подкрепи усилията за идентифициране на липси на лекарства, медицински препарати и други здравни продукти, които са важни при криза, и да намали зависимостта от внос. Друга задача на програмата е засилване на иновациите и на производството, което опазва околната среда.

Укрепване на системите на здравеопазване

“ЕС в подкрепа на здравето” си поставя за цел да подкрепи ефективността и устойчивостта на националните системи за здравеопвазване, като увеличи инвестициите в програми за профилактика, насърчи обмена на добри практики, засили сътрудничеството на глобално ниво и подобри достъпа до здравни грижи.

Справяне с дългосрочни предизвикателства

Сред другите проблеми, по които програмата “ЕС в подкрепа на здравето” ще търси решения, са:

  • осигуряване на качествено здравеопазване на приемливи цени за всички, премахване на неравенствата в здравната област
  • засилване на иновациите в дигиталната област
  • подобряване на диагностиката, профилактиката и лечението на незаразни болести като рака, сърдечно-съдовите заболявания, диабета и душевните заболявания (целта е да се намалят с една трета случаите на преждевременна смърт до 2030 г.)
  • насърчаване на разумното използване на антибиотици и борба срещу устойчивостта на антимикробни препарати
  • подобряване на покритието с ваксини в държавите членки
  • разширяване на успешните инициативи за сътрудничество в здравната сфера
  • мерки срещу отражението на замърсяването на околната среда и демографските промени (включително застаряването) върху общественото здраве

Финансиране

Европейската комисия предлага да бъдат инвестирани 9,4 млрд. евро от следващия дългосрочен бюджет на ЕС в програмата “ЕС в подкрепа на здравето”. Това е 23 пъти повече от наличното финансиране в здравната област в бюджета за 2014-2020 г.

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Пленарна асамблея на Европалати: Бързи решения за бързо възстановяване
Голяма част от предложенията на Европалати са включени в Плана за възстановяване на Европа. Още
Покана за онлайн обучение „Как да продавам успешно в Amazon“
Теоретични знания с практически примери за продажби чрез платформата Още
Историческа приемственост и дигитално бъдеще
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Стартира единен портал на Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
Порталът ще се ползва и от притежателите на ПИК, издаден от НАП Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Срокът на извънредната епидемична обстановка се удължава до 30 юни
Решението е прието днес от Министерски съвет Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Oбновени са мобилната вресия и продукционната среда на ЦАИС ЕОП
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията по транспорт одобрява важна реформа на сектора на автомобилния транспорт
Изменени правила за командированите превозвачи и времето за почивка на превозвачите Още
Заплахи за здравето: нова програма засилва подготвеността на ЕС
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Онлайн семинар "Как пандемията от COVID-19 влияе на синята икономика в Черноморския регион"
Възможни решения и действия Още