Брой 109 (2115), 10-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Oбновени са мобилната вресия и продукционната среда на ЦАИС ЕОП


Агенцията по обществени поръчки информира, че е извършено планирано инсталиране на нова версия на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

С планираното обновяването се извършиха оптимизации в мобилното приложение на системата, свързани с визуализацията на цените след отваряне на ценовите предложения, както и на съобщенията в профила на купувача.

Освен в мобилната версия, промени са направени и в продукционната среда на ЦАИС ЕОП. Те са свързани с подобряване и усъвършенстване на част от познатите функционалностите относно:

  • обществени поръчки с обособени позиции;
  • невъзможност да се изтрива чернова при наличие на изпратено обявление за изменение към Официалния вестник на Европейския съюз;
  • подобряване функционалността за корекции в обявлението за приключване на договор за обществена поръчка;
  • автоматичен изход от системата за потребител при изтичане на сесията му и др.

Повече информация относно работата със системата може да получите на национална телефонна линия 0700 17 151. Полезни съвети за работа и отговори на въпроси, свързани с работата на ЦАИС ЕОП, се публикуват периодично на Портала за обществени поръчки в секциите „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори“ и „ЦАИС ЕОП – Актуално

НОВИНИ ОТ БТПП
Пленарна асамблея на Европалати: Бързи решения за бързо възстановяване
Голяма част от предложенията на Европалати са включени в Плана за възстановяване на Европа. Още
Покана за онлайн обучение „Как да продавам успешно в Amazon“
Теоретични знания с практически примери за продажби чрез платформата Още
Историческа приемственост и дигитално бъдеще
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Стартира единен портал на Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
Порталът ще се ползва и от притежателите на ПИК, издаден от НАП Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Срокът на извънредната епидемична обстановка се удължава до 30 юни
Решението е прието днес от Министерски съвет Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Oбновени са мобилната вресия и продукционната среда на ЦАИС ЕОП
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията по транспорт одобрява важна реформа на сектора на автомобилния транспорт
Изменени правила за командированите превозвачи и времето за почивка на превозвачите Още
Заплахи за здравето: нова програма засилва подготвеността на ЕС
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Онлайн семинар "Как пандемията от COVID-19 влияе на синята икономика в Черноморския регион"
Възможни решения и действия Още