Брой 65 (2071), 02-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС

Практически насоки относно възможностите за гъвкавост в нормативната уредба за обществените поръчки


Европейската комисия представи насоки относно използването на всички възможности за гъвкавост, заложени в нормативната уредба на ЕС за обществените поръчки, във връзка с извънредната ситуация, породена от пандемията на коронавирус.

Законодателството на ЕС вече предоставя на възложителите на обществени поръчки в държавите членки гъвкави решения за бързо задоволяване на неотложни нужди, като например закупуване на лични предпазни средства, лекарства и апарати за вентилация, които да бъдат осигурени за нуждаещите се възможно най-бързо.

Комисарят Бретон, отговарящ за вътрешния пазар, заяви: „Възложителите на обществени поръчки са подложени на огромен натиск в настоящата извънредна ситуация, за да гарантират наличието на лични предпазни средства като маски за лице и предпазни ръкавици, животоспасяващи апарати за вентилация и други медицински консумативи за всички, които работят неуморно в условията на настоящата криза. Искам да им помогна, като им обясня подробно всички възможности за гъвкавост и решения, заложени в нормативната рамка на ЕС за обществените поръчки, с цел бързо закупуване на такива консумативи. Настоящата криза, предизвикана от коронавируса, представлява крайно неотложно и непредвидено обстоятелство — и именно за такава ситуация нашите европейски правила предоставят възможност на възложителите на обществени поръчки при необходимост да купуват в рамките на дни, дори часове. Призовавам всички възложители на обществени поръчки да използват в пълна степен тези възможности за гъвкавост и да не се колебаят да поискат допълнителни насоки от Комисията, ако е необходимо.“

В насоките са посочени вариантите и възможностите за гъвкавост съгласно законодателството на ЕС. В тях се прави преглед на избора на процедури за възлагане на обществени поръчки, с който разполагат възложителите, както и приложимите срокове. Посочват се възможностите, които варират от значително съкращаване на приложимите в общия случай срокове до провеждане на процедура без предварително публикуване на обявление, при крайно неотложните обстоятелства, свързани с борбата с коронавируса.

В насоките се разяснява също така как в тази ситуация на недостиг на основни консумативи възложителите на обществени поръчки биха могли да открият алтернативни решения и начини за взаимодействие с пазара.

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта
БТПП очаква вашите мнения и коментари относно реалното приложение на тази нормативна уредба Още
Глобална кампания „Да спасим нашите малки и средни предприятия“
Инициатива на Международната търговска камара, с подкрепата на БТПП Още
Красимир Дачев: България като държава ще се оправи много по-бързо. Проблемът ще бъдат нашите пазари и нашите доставчици
Актуална информация за ограниченията на граничния трафик в Европа
Предоставена на БТПП от нейни италиански партньори Още
ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ
Едноличните търговци внасят осигурителни вноски до 30 юни
Физическите лица правят годишно изравняване на осигуровките до края на април Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“: Можете да сключвате сделките си от разстояние
Практически насоки относно възможностите за гъвкавост в нормативната уредба за обществените поръчки
За закупуване на лични предпазни средства, лекарства и апарати за вентилация Още
Анкета на Българска агенция за инвестиции
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Еuler Hermes засега запазва рейтинга на България на ниво B2 – “умерен риск”
Като най-ниско рисков сектор засега успява да се задържи само Софтуер и ИТ услуги. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network