Брой 65 (2071), 02-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network


Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за търговско и производствено коопериране и технологичен трансфер. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. За да получите достъп до пълния текст на офертите или да заявите интерес, моля, въведете номера на обявата и използвайте опцията Request more information под всяка от обявите на адрес:

http://een-bcci.com/nameri-partnior/dostup-do-vsichki-oferti/

При затруднения, пишете ни на e-mail: een@bcci.bg или позвънете на тел. 02/ 8117 505, 515, 525

 

 

ИТАЛИЯ
TRIT20191204001
Италианска компания с дългогодишен опит в производството и комерсиализацията на бетонни изделия за подове и стени на сгради търси партньори за техническо сътрудничество. Компанията се интересува от използването на геополимери за павета и противопожарни блокове и търси научно-изследователски институции за научно сътрудничество по европейски проекти.

 

ИТАЛИЯ
TRIT20191216001
МСП със седалище в Североизточна Италия търси компании, които са специализирани в повърхностните обработки. По-специално, те трябва да третират продуктов компонент, изработен от керамика, с волфрамов триоксид. Италианската компания е готова да промени керамичната си пяна с друг вид материал, ако е необходимо, за по-добро пречистване на въздуха чрез фотокатализа. Те търсят компании с технологии за покритие, които могат да обработват керамика. Отворени са за споразумения за производство или търговско споразумение с техническа помощ.

 

ИТАЛИЯ
TOIT20191118001
Италианска компания, базирана в региона Апулия, е специализирана в прецизни технологии, роботика и мехатроника. Компанията произвежда монтажни линии за производители на компоненти и автомобили, от инжектори до съединители и електродвигатели. Знаейки, че нуждите се променят бързо, компанията предоставя гъвкави системи, които могат лесно да се преконфигурират. Компанията търси търговски споразумения с техническа помощ, предимно от автомобилни компании.

 

ЕСТОНИЯ
TOEE20191030001
МСП от Естония е фокусирано върху разработването на автономни роботи за почистване и снегопочистване. Те се предлагат като пълна услуга, включваща инсталация и поддръжка 24/7. Фирмата е отворена за търговско споразумение с техническа помощ или техническо сътрудничество. Това , напр. за тестване / пилотиране. Това включва интелигентни градски тестови зони, научни и бизнес кампуси с благоприятна за иновациите среда и т.н. Освен това те търсят техническо сътрудничество с компаниите за прогноза за времето, за да предоставят API (интерфейси на приложната програма) за изпращане на данни към робота, който да започне да работа при снеговалежи.

 

ЕСТОНИЯ
TOEE20191119001
МСП от Естония е фокусирано върху разработването на продукти, свързани със Smart City, Smart Road и мобилност. Интелигентното устройство за пътна инфраструктура използва изкуствен интелект и сензори за събиране на данни от неговата околност. Той може да прогнозира траекториите на участниците в движението за прилагане на активни мерки за безопасност и е ключов технологична възможност за автономна мобилност. Търси се търговско споразумение с техническа помощ, след пилотирането на технологията на други места.

 

ЕСТОНИЯ
TOEE20191203001
Естонско МСП разработва уникална Li-ion технология, която дава възможност за  съхранение на енергия за битови, търговски и промишлени цели при високо натоварване и ниска себестойност. Иновативното решение на компанията позволява 100% покриване на нуждите на домакинствата от топлина и енергия от възобновяеми източници. Търси се търговско споразумение с техническа помощ, след пилотирането на технологията в различни решения за съхранение на енергия.

 

ИСПАНИЯ
TOES20191028001
МСП от Испания разработва платформа със софтуерни функционалности и технология блокчейн, която организира транзакции между всяка станция за зареждане на електрически превозни средства (EV) по лесен начин с максимална сигурност и проследяване. Те търсят партньори, които биха участвали в споразумения за финансово и техническо сътрудничество.

 

ИСПАНИЯ
TOES20191126001
Испански изследователски екип, специализиран в разработването на протоколи за електронна търговия, разработи нова технология, базирана на блокчейн, за да осигури многостранна сертифицирана електронна доставка на данни. Той елиминира участието на доверени трети страни (TTP), които обикновено са пречка за разширяване на тези видове протоколи и гарантира спазването на действащия европейски регламент. Търси се компания, която желае да внедри технологията чрез лицензионно споразумение.

 

ТУРЦИЯ
TRTR20191015001
Компания от Турция осъществява дейност в сферата на нови и висококачествени фармацевтично активни съставки. Те развиват протеинов инхибитор, който е малка молекула, регулаторен фактор за лекарства. Търсят техническо сътрудничество за разработване на комплекти, които да се използват при диагностициране на пациенти с meis+  (произвеждащи такива протеини върху техните клетки).

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта
БТПП очаква вашите мнения и коментари относно реалното приложение на тази нормативна уредба Още
Глобална кампания „Да спасим нашите малки и средни предприятия“
Инициатива на Международната търговска камара, с подкрепата на БТПП Още
Красимир Дачев: България като държава ще се оправи много по-бързо. Проблемът ще бъдат нашите пазари и нашите доставчици
Актуална информация за ограниченията на граничния трафик в Европа
Предоставена на БТПП от нейни италиански партньори Още
ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ
Едноличните търговци внасят осигурителни вноски до 30 юни
Физическите лица правят годишно изравняване на осигуровките до края на април Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“: Можете да сключвате сделките си от разстояние
Практически насоки относно възможностите за гъвкавост в нормативната уредба за обществените поръчки
За закупуване на лични предпазни средства, лекарства и апарати за вентилация Още
Анкета на Българска агенция за инвестиции
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Еuler Hermes засега запазва рейтинга на България на ниво B2 – “умерен риск”
Като най-ниско рисков сектор засега успява да се задържи само Софтуер и ИТ услуги. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network