Брой 92 (2098), 15-05-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС

Доклад на Световния икономически форум


 

  • COVID-19 ще компрометира прехода към чиста енергия без спешни действия на заинтересованите страни.
  • Безпрецедентни прекъсвания на инициативите поради COVID-19 заплашват преминаването към чиста енергия
  • Световният икономически форум публикува проучване за измерване на готовността за преход към чиста енергия в 115 икономики, показващо, че 94 са постигнали напредък от 2015 г., но по критерия устойчивост на околната среда има изоставане.
  • Настоящата криза предоставя възможност за преосмисляне на начина, по който енергията се произвежда, доставя и консумира, като е необходимо по-голямо сътрудничество, за да се гарантира, че последните добри резултати няма да бъдат отменени 

Пандемията от коронавирус рискува да забави сериозно постигнатия напредък в прехода към чиста енергия, с безпрецедентен спад в търсенето, нестабилност на цените и натиск за бързо смекчаване на социално-икономическите разходи, поставящи под съмнение краткосрочната траектория на прехода.

Политиките, пътните карти и управленските рамки за енергиен преход на национално, регионално и глобално равнище трябва да бъдат по-стабилни и устойчиви срещу външни шокове, според последното издание на доклада на Световния икономически форум за насърчаване на ефективен енергиен преход 2020 , публикуван през тази седмица.

COVID-19 принуди компаниите от различни индустрии да се адаптират към прекъсване на операциите, промени в търсенето и нови начини на работа, а правителствата въведоха пакети за икономическо възстановяване, за да помогнат за смекчаване на тези ефекти. Ако бъдат приложени с дългосрочни стратегии, те биха могли също да ускорят прехода към чиста енергия, като помогнат на страните да мащабират усилията си към устойчиви и приобщаващи енергийни системи.

Докладът се позовава на преглед на Индекса за енергиен преход (ETI) 2020, който определя 115 икономики за текущите резултати на техните енергийни системи - през икономическото развитие и растеж, устойчивостта на околната среда и енергийната сигурност и показателите за достъп - и тяхната готовност за преход към сигурни, устойчиви, достъпни и приобщаващи енергийни системи. Резултатите за 2020 г. показват, че 75% от държавите са подобрили своята екологична устойчивост, дори като средният глобален резултат за това измерение остава най-ниският от трите оценявани категории. Този напредък е резултат от многостранни, постепенни подходи, включително ценообразуване на въглеродни емисии, затваряне на въглищни централи предсрочно и препроектиране на пазарите на електроенергия за интегриране на възобновяеми енергийни източници.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е партньор на конкурса Career Show 2020
Отличава най-успешните работодателски практики в България Още
Покана за онлайн събитие "България и Азербайджан - търговски и инвестиционни партньори"
20 май от 11 часа, необходима е предварителна регистрация Още
БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДУХ
Завръщане към корените: семейната таханджийница „Атанас и фамилия“ с поглед към бъдещето
Какво мотивира младите предприемачи от Харманли Още
ИКОНОМИКА
Министерството на финансите предлага създаването на „Държавна петролна компания“ за гарантиране на максимална конкуренция на пазара на горива и за постигане на максимално ниска цена за потребителите
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Държавна помощ: Европейската комисия одобрява схема на стойност 88 милиона евро в България за подпомагане на микропредприятията и малките предприятия, засегнати от пандемията от коронавирус
Доклад на Световния икономически форум
COVID-19 ще компрометира прехода към чиста енергия без спешни действия на заинтересованите страни Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Законопроект за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейска комисия: Процедури за нарушение от месец май 2020 г.
За България - дискриминационните мерки, налагани на търговците на дребно, които ги задължават да третират по-благоприятно местните хранителни продукти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Oнлайн форум NextRise 2020 Seoul, 23-24.06.2020 г., гр. Сеул, Република Корея