Брой 152 (912), 10-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

15 август 2015 г. е крайният срок за подаване на искания за Автономните мерки за суспендиране на митата и Автономните тарифни квоти, които ще се прилагат от 1 юли 2016 г.


Публикувани са регламентите, въвеждащи от 1 юли 2015 г., Автономните мерки за суспендиране на митата (Регламент (ЕС) № 2015/982 на Съвета от 23.06.2015 г.), както и Автономните тарифни квоти (Регламент (ЕС) № 2015/981 на Съвета от 23.06.2015 г.). Текстовете могат да бъдат намерени на сайта на Агенция „Митници” в рубриката Митническа тарифа - подрубрика Автономни мерки за суспендиране на митата.

Агенция „Митници” информира, че 15 август 2015 г. е крайният срок за подаване на искания за Автономните мерки за суспендиране на митата и Автономните тарифни квоти, които ще се прилагат от 1 юли 2016 г.
Информация във връзка с процедурата по подаване на искания е поместена на сайта на Агенция „Митници”, в рубриката Митническа тарифа - подрубрика Автономни мерки за суспендиране на митата в документ „Най-често задавани въпроси". В тази подрубрика могат да бъдат намерени и формулярите на исканията.

-----------
Автономните мерки за суспендиране на митата представляват автономни решения за пълно или частично премахване на митата, приложими по отношение на вноса от трети страни в Европейския съюз. Тези мерки имат за цел насърчаване на икономическата активност на производствените предприятия в Общността и повишаване на тяхната конкурентноспособност.

Съществуват два основни вида мерки:

  • Суспендиране (премахване или намаляване на митата без количествени ограничения)
  • Автономни тарифни квоти

Изразът “автономни мерки за суспендиране на митата” се отнася и за двата типа мерки.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с ръководителя на службата по търговско-икономически въпроси към Посолството на България в Париж
Очаква се във Франция да се осъществят няколко бизнес събития с участие на български фирми от мебелния бранш, модната индустрия и др. Още
Новите условия за търговия с Виетнам бяха обсъдени в Палатата
В контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС – Виетнам Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Предвижда се удължаване на срока, в който да се изпълнят изискванията на наредбата, до 31 октомври 2015 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в търговска мисия за посещение на специализирани изложби за вина, гр. Шанхай, гр. Гуанджоу, Китай
Краен срок за подаване на документи: 14 август 2015 г. Още
Първо публично представяне на процедурата за компостиращи инсталации
20 август 2015 г. от 13:00 часа в Министерството на околната среда и водите Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Министерството на енергетиката публикува образци за предоставяне на информация във връзка с фонд „Сигурност на електроенергийната система“
Вноските във фонда се правят до 15-то число на месеца Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
15 август 2015 г. е крайният срок за подаване на искания за Автономните мерки за суспендиране на митата и Автономните тарифни квоти, които ще се прилагат от 1 юли 2016 г.
За пълно или частично премахване на митата, приложими по отношение на вноса от трети страни в Европейския съюз Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
МТСП апелира: проучете добре при кого ще работите, преди да заминете на сезонна работа в чужбина
Съдействие във връзка с трудовата мобилност и интеграция на работници-мигранти може да се получи от трудовите аташета на МТСП към посолствата ни в чужбина Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България и Македония ще получат 17 млн. евро от ЕС за справяне с общи предизвикателства
Програмата обхваща 2 гранични региона в България – Благоевград и Кюстендил – и 3 региона в бивша югославска република Македония Още