Брой 152 (912), 10-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

МТСП апелира: проучете добре при кого ще работите, преди да заминете на сезонна работа в чужбина


По време на летния сезон нарастват случаите на измами при сезонната работа в чужбина. МТСП апелира за повишено внимание при подбирането на този вид заетост. На първо място всеки български гражданин, който иска да полага сезонна заетост, трябва да проучи внимателно лицата, които предлагат работа в чужбина. Така например, българите, на които се предлага сезонна работа в Швеция, трябва да знаят, че част от прекупвачите извършват нелегитимно изкупуване на горските плодове и по този начин берачите стават жертва на измама.

Фирмите, които могат да извършват посредническа дейност или да осигуряват временна заетост се вписват в регистри на Агенцията по заетостта, достъпния на интернет страницата на институцията. Проверявайте задължително дали лицето, което ви предлага работа, фигурира в тези регистри.

Посредническите агенции не трябва да вземат такси от търсещите работа лица за предлаганите от тях посреднически услуги. Заплащането „на ръка" на частни лица за намиране на работа, в почти всички случаи, е свързано с измама, при която няма защита от държавите институции.

В никакъв случай не предоставяйте личните си документи на чужди лица. Силно препоръчително е търсещите работа да разполагат с контактите на институциите, които биха могли да им съдействат при проблем, както и на българските посолства в съответната страна.

Списък на фирми-посредници за извършване на посредническа дейност в чужбина: http://www.az.government.bg/intermediaries/intermediary_activity/foreign/

Списък на фирмите, осигуряващи временна заетост: http://www.az.government.bg/intermediaries/temporary_employment/

Списък на трудовите аташета на Министерството на труда и социалната политика, към които можете да се обръщате при нужда от съдействие: http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=549

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с ръководителя на службата по търговско-икономически въпроси към Посолството на България в Париж
Очаква се във Франция да се осъществят няколко бизнес събития с участие на български фирми от мебелния бранш, модната индустрия и др. Още
Новите условия за търговия с Виетнам бяха обсъдени в Палатата
В контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС – Виетнам Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Предвижда се удължаване на срока, в който да се изпълнят изискванията на наредбата, до 31 октомври 2015 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в търговска мисия за посещение на специализирани изложби за вина, гр. Шанхай, гр. Гуанджоу, Китай
Краен срок за подаване на документи: 14 август 2015 г. Още
Първо публично представяне на процедурата за компостиращи инсталации
20 август 2015 г. от 13:00 часа в Министерството на околната среда и водите Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Министерството на енергетиката публикува образци за предоставяне на информация във връзка с фонд „Сигурност на електроенергийната система“
Вноските във фонда се правят до 15-то число на месеца Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
15 август 2015 г. е крайният срок за подаване на искания за Автономните мерки за суспендиране на митата и Автономните тарифни квоти, които ще се прилагат от 1 юли 2016 г.
За пълно или частично премахване на митата, приложими по отношение на вноса от трети страни в Европейския съюз Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
МТСП апелира: проучете добре при кого ще работите, преди да заминете на сезонна работа в чужбина
Съдействие във връзка с трудовата мобилност и интеграция на работници-мигранти може да се получи от трудовите аташета на МТСП към посолствата ни в чужбина Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България и Македония ще получат 17 млн. евро от ЕС за справяне с общи предизвикателства
Програмата обхваща 2 гранични региона в България – Благоевград и Кюстендил – и 3 региона в бивша югославска република Македония Още