Брой 241 (1001), 12-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

Правилното попълването на определени клетки в митническите декларации за износ


I. Информация във връзка с правилното попълване на кодовете в първо подразделение на кл. 1 и кл. 17 „Държава на получаване" в митническата декларация за поставяне на стоки под режим износ:

1. При търговия със стоки между части от митническата територия на Европейския Съюз (ЕС), едната от които се намира в рамките на ДДС територията, а другата извън нея,  в първото подразделение на кл. 1 се попълва код „СО", в кл. 17 се посочва съответния код на  държавата членка към която принадлежи тази  територия.

Пример: Стоките са предназначени за Реюнион- в първото подразделение на кл. 1 на митническата декларация се попълва код „СО", а в кл. 17 се посочва кода на Франция, към която принадлежи тази територия.

2. Когато стоките са предназначени за държава членка на Конвенцията за общ транзитен режим (CH -Швейцария; IS -Исландия;  MK- Македония; NO- Норвегия и TR -Турция)., в първото подразделение на кл. 1 на митническата декларация се попълва код  „EU", а в кл. 17 се посочва кода на съответната държава на получаване.

 Код  „EU" се попълва в кл.1 и когато стоките са предназначени за Андора - AD или  Сан Марино - SM, с които ЕС е в Митнически Съюз.

Обръщаме Ви внимание, че от 01.02.2016 г. Република Сърбия ще се присъедине към Конвенцията за общ транзитен режим и за нея ще се прилага същото правило и освен това от тази дата ще се използва код на държава RS вмество XS.

3. Когато стоките са предназначени за трета държава, различна от посочените в т. 2., в първото подразделение на кл. 1 на митническата декларация се попълва код „EX", а в кл. 17 се посочва съответния код на третата  държава.

 

II. При износ на стоки, освободени от данъци, предназначени за  корабни и самолетни доставки, в първото подразделение на кл. 1 на митническата декларация се попълва код „EX". Попълването на данните в кл. 17 следва да бъде съобразено с националния код, попълнен във второто подразделение на кл. № 37 „Класификатор на режимите и други направления и процедури", като когато във второто подразделение на кл. № 37 е попълнен:

  • код 093 - корабно и самолетно снабдяване на плавателни съдове и въздухоплавателни превозни средства, принадлежащи на държавата членка, в кл. 17 „Държава на получаване" се попълва код „QQ - Запаси и провизии";
  • код 094 - корабно и самолетно снабдяване на плавателни съдове и въздухоплавателни превозни средства, принадлежащи на друга държава членка, в кл. 17 „Държава на получаване се попълва код „QR - Запаси и провизии в рамките на търговията в ЕС";
  • код  095 - корабно и самолетно снабдяване на плавателни съдове и въздухоплавателни превозни средства, принадлежащи на трета страна,  в кл. 17 се попълва код „QS- Запаси и провизии за трети страни".

Източник: Агенция „Митници”

НОВИНИ ОТ БТПП
EЕN към БТПП и Патентно ведомство проведоха семинар „Индустриалната собственост в помощ на бизнеса”
Сред представените новости бе онлайн платформа, която облекчава фирмите при заявка и регистрация на търговска марка и промишлен дизайн Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Габровска търговско-промишлена палата започва нов европейски проект “Job Developer: От създаване на заетост към развиване на компетентности”
Импулси срещу младежката безработица Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Потреблението на глава от населението в България е най-ниско в целия ЕС
По данни на статистическата агенция Евростат Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Регистрираме касови бележки в Лотарията на НАП и с мобилно приложение
Близо 3 млн. касови бележки за 41 млн. лв. участват за награди Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Правилното попълването на определени клетки в митническите декларации за износ
Указания на Агенция „Митници” Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Преглед на електроенергийния сектор на Грузия
Информация от СТИВ Тбилиси Още