Брой 241 (1001), 12-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Габровска търговско-промишлена палата започва нов европейски проект “Job Developer: От създаване на заетост към развиване на компетентности”


 

Импулси срещу младежката безработица

Разкриване на местни възможности за заетост, създаване на работни места и развиване на талант за нови възможности за работа, за да допринесат за намаляване на младежката безработица в Европа - изследователи от Рурски университет в Бохум искат да следват този подход. За тази цел те обединиха силите си с фондация SHS / Мinipreneure GmbH и опитни институции-партньори в Европа.

Анализ на пазарите на труда и откриване на таланти

Целта на проекта е да обучи “job developers”, които след това действат като мултипликатори и подкрепят млади хора от Гърция, Испания, Литва, България и Унгария в провеждането на анализ на изискванията на местния пазар на труда. Например, младите хора проучват търсенето на услуги в своя регион и преценяват с какви оферти могат да се насочат към потенциални работодатели. “Job developers” същo така помагат на младежите да опознаят своите таланти и интереси и да установят кои професии са особено подходящи за тях. Съответната диагностика на таланта включва различни тестове, при които се преценяват както професионалните наклонности, така и креативността на участниците.

Разкриване на потенциала на пазара на труда

Проект “Job Developer - от създаване на заетост към развиване на компетентности” е финансиран от програмата на Европейския съюз “ЕРАЗМУС+” и се ръководи от Институт по трудово-правни науки към Рурски университет Бохум. Изследователите си сътрудничат с институции от Гърция, Испания, Литва, България и Унгария. “Job Developers” получават сертификат, който документира техния нов вид квалификации. Участващите младежи биват подкрепяни за създаването на заетост и развиването на нови умения.

Синхронизиране на изискванията на пазара на труда и мерките за продължаващо обучение

Целта е квалификацията „Job Developer“ да бъде въведена в отделните страни от ЕС като призната програма за сертифициране. На база на придобития в хода на проекта опит ще бъдат разработени модули за самостоятелно учене.

Международни партньори

През ноември се проведе първата среща на партньорите по проекта в Бохум, Германия. Обсъдени бяха практически моменти по изпълнението на проекта, видовете дейности, които всеки партньор трябва да изпълни.

Партньори от Гърция са консултантска фирма “Еniochos.CONSULTING” и Технологичен парк на Крит, който принадлежи към FORTH – най-големият изследователски център в Гърция. От Испания в проекта участва Европейски център за предприемачество и иновации на провинция Мурсия (CEEIM). Партньори в Унгария и България са търговско-промишлени палати – на Печ-Бараня и Габровска търговско-промишлена палата, а в Литва – Германско-балтийската търговско-промишлена камара.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
EЕN към БТПП и Патентно ведомство проведоха семинар „Индустриалната собственост в помощ на бизнеса”
Сред представените новости бе онлайн платформа, която облекчава фирмите при заявка и регистрация на търговска марка и промишлен дизайн Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Габровска търговско-промишлена палата започва нов европейски проект “Job Developer: От създаване на заетост към развиване на компетентности”
Импулси срещу младежката безработица Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Потреблението на глава от населението в България е най-ниско в целия ЕС
По данни на статистическата агенция Евростат Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Регистрираме касови бележки в Лотарията на НАП и с мобилно приложение
Близо 3 млн. касови бележки за 41 млн. лв. участват за награди Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Правилното попълването на определени клетки в митническите декларации за износ
Указания на Агенция „Митници” Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Преглед на електроенергийния сектор на Грузия
Информация от СТИВ Тбилиси Още