Брой 241 (1001), 12-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Преглед на електроенергийния сектор на Грузия


СТИВ Тбилиси изпрати в БТПП информация относно електроенергийния сектор на Грузия. Той е базиран на  изследване, изготвено от  втората по големина банка в Грузия - TBC Bank, през месец ноември т.г. Обхванати са въпроси, полезни за инвеститорите в сектора, като съществуващи мощности,  ВЕЦ в строеж, възможности за нови ВЕЦ, тренд на потреблението на електроенергия и на цената на едро, причини за по-високите тарифи за крайните потребители при повишаването на разходите за производство, възможностите за износ на собствена електроенергия и за транзит през страната. В изследването са включени и други теми: Турция като ключов експортен пазар, формиране на напълно конкурентен пазар,  съществуваща структура на пазара на електроенергия, механизъм за търговия с електроенергия, намерения за оформяне на Грузия като регионален хъб за електроенергия, електроенергийна инфраструктура в Грузия-производство, пренос и разпределение, други електроенергийни пазари – Русия, Азербайджан, Армения.

Към изследването са приложени SWOT анализ на хидроенергийния сектор, карта на Грузинската електроенергетика, процедури за изпълнение на проекти.

Информацията от СТИВ – Тбилиси, на бълг. ез.   ТУК

Преглед на електроенергийния сектор на Грузия – изследване на TBC Bank, на англ. ез.  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
EЕN към БТПП и Патентно ведомство проведоха семинар „Индустриалната собственост в помощ на бизнеса”
Сред представените новости бе онлайн платформа, която облекчава фирмите при заявка и регистрация на търговска марка и промишлен дизайн Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Габровска търговско-промишлена палата започва нов европейски проект “Job Developer: От създаване на заетост към развиване на компетентности”
Импулси срещу младежката безработица Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Потреблението на глава от населението в България е най-ниско в целия ЕС
По данни на статистическата агенция Евростат Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Регистрираме касови бележки в Лотарията на НАП и с мобилно приложение
Близо 3 млн. касови бележки за 41 млн. лв. участват за награди Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Правилното попълването на определени клетки в митническите декларации за износ
Указания на Агенция „Митници” Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Преглед на електроенергийния сектор на Грузия
Информация от СТИВ Тбилиси Още