Назад

От 15.03.2022 г. турската страна въвежда нова система, гарантираща заплащането ТОЛ такси


Агенция „Митници“ информира, че от 15 март 2022 г. на сухопътните ГКПП на Турция функционира ново приложение, което не позволява излизането от страната на превозните средства преди да са заплатени всички дължими пътни ТОЛ такси, вкл. за мостове и магистрали, информират официалните турски власти. Заплащането ще да се извършва единствено чрез POS - устройства.