Брой 55 (312), 19-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

Изисквания при въвеждане на стоки или преминаване транзит със стоки на митническите граници на Узбекистан


За избягване натрупването на транспортни средства по държавната граница със съседни на Република Узбекистан страни, всички превозвачи, извършващи международен превоз на стоки към/от/през територията на Република Узбекистан, трябва да изпълняват изискванията на Указ № РР-1913 от 29 януари 2013 г. на президента на Република Узбекистан относно мерки за допълнително повишаване конкурентоспособността на местното производство и засилване на борбата с незаконния внос на стоки. Съгласно тях всички превозвачи, които въвеждат стоки или преминават транзит със стоки през митническите граници на Република Узбекистан, са задължени от 1 април 2013 г. да представят на митническите органи на входните граничните пунктове информация за внасяните стоки, включително наименование, количество, тегло и стойност, както и код по Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (не по-малко от 6 цифри).
Изискваната информация трябва да се посочи в следните превозни документи:

  • за жп транспорт - в превозни и други търговски документи за превозваните стоки, налични при превозвача;
  • за сухопътен транспорт (автомобилен) - в товарителници (CMR), пътни листове, карнети TIR и други документи за превозваните стоки, налични при превозвача;
  • за въздушен транспорт - в общи декларации и листове, въздушни товарителници и търговски документи за превозваните стоки;
  • за речен транспорт - в общи декларации и декларации за товарите, транспортни и други документи за превозваните стоки, налични при превозвача.

По информация на Агенция „Митници”

НОВИНИ ОТ БТПП
За втори пореден път София става винена столица на Балканите
Палатата ще бъде домакин на конференция “Възможности за развитие на виното и винения туризъм на Балканите” Още
Проект „GuardEn” за по-чиста околна среда
БТПП е изготвила списък с около 100 заинтересовани организации и МСП, ключови участници при разработването на „пилотния проект” за България Още
Среща с представители на администрацията на град Шенжън – Китай
За последната една година това е втора визита в Палатата на делегация от южнокитайския град, разположен в провинция Гуандун Още
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проект с научно-развоен фокус по 7-ма рамкова програма
Биоактивна характеристика на ябълкови вторични продукти и пълна печалба от техните промишлени деривати Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: Над 17 хиляди са постъпили на работа през февруари
Търсенето на работна сила на първичния пазар за втори пореден месец нараства Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Изисквания при въвеждане на стоки или преминаване транзит със стоки на митническите граници на Узбекистан
Допълнителните мерки се въвеждат от 1 април 2013 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Околна среда: Комисията помага на държавите от ЕС да изпълнят изискванията за устойчиво управление на отпадъците
Държавите с най-добри резултати в тази област са Австрия, Белгия, Дания, Германия, Нидерландия и Швеция Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Учредяване на Българо-португалска камара за търговия, промишленост и туризъм