Брой 55 (312), 19-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Околна среда: Комисията помага на държавите от ЕС да изпълнят изискванията за устойчиво управление на отпадъците


Днес комисарят по околната среда Янез Поточник участва в семинар на високо равнище в Брюксел в помощ на страните от ЕС, които изостават по отношение на устойчивото управление на отпадъците. Целта е да им се помогне да оптимизират своите политики за отпадъците чрез адаптирани пътни карти с практически препоръки за ефективно прилагане на законодателството на ЕС в тази област. На семинара присъстват представители на България, Чехия, Естония, Гърция, Италия, Литва, Латвия, Полша, Румъния и Словакия. Едновременно с това Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) публикува задълбочен анализ на постиженията в управлението на битовите отпадъци в ЕС през изминалото десетилетие.

Всяка година всеки европейски гражданин произвежда над 500 килограма битови отпадъци, една трета от които отива директно на сметището. Някои държави от ЕС рециклират или компостират близо 60 % от битовите отпадъци,  а за други е трудно да ги управляват.

Въпреки значителния напредък в ЕС по отношение на управлението на отпадъците и прилагането на законодателството за отпадъците в повечето държави членки са необходими допълнителни подобрения.

Повече информация ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
За втори пореден път София става винена столица на Балканите
Палатата ще бъде домакин на конференция “Възможности за развитие на виното и винения туризъм на Балканите” Още
Проект „GuardEn” за по-чиста околна среда
БТПП е изготвила списък с около 100 заинтересовани организации и МСП, ключови участници при разработването на „пилотния проект” за България Още
Среща с представители на администрацията на град Шенжън – Китай
За последната една година това е втора визита в Палатата на делегация от южнокитайския град, разположен в провинция Гуандун Още
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проект с научно-развоен фокус по 7-ма рамкова програма
Биоактивна характеристика на ябълкови вторични продукти и пълна печалба от техните промишлени деривати Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: Над 17 хиляди са постъпили на работа през февруари
Търсенето на работна сила на първичния пазар за втори пореден месец нараства Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Изисквания при въвеждане на стоки или преминаване транзит със стоки на митническите граници на Узбекистан
Допълнителните мерки се въвеждат от 1 април 2013 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Околна среда: Комисията помага на държавите от ЕС да изпълнят изискванията за устойчиво управление на отпадъците
Държавите с най-добри резултати в тази област са Австрия, Белгия, Дания, Германия, Нидерландия и Швеция Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Учредяване на Българо-португалска камара за търговия, промишленост и туризъм